Grundvandsbeskyttelse til debat i Sydsjælland

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse holder åbent møde på Rosenfeldt Gods ved Vordingborg.

Tirsdag den 29. oktober fra klokken 19 til 22 danner Rosenfeldt Gods ved Vordingborg ramme om et af i alt fire regionale grundvandsmøder. 

Møderne er arrangeret af Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, der i dag tæller cirka 100 medlemmer, og sætter fokus på grundvand og landbrugsdrift, herunder sprøjtning. 

Mødet skal være med til at samle endnu flere medlemmer og kræfter til foreningens stævning mod staten for at uddelegere håndteringen af drikkevandsfølsomme områder til kommunerne.

Ifølge formanden for foreningen, Ulrik Lunden, mener man, at det er ulovligt, og på mødet vil foreningens advokat, Hans Sønderby Christensen, redegøre for, hvad man har i tankerne, og hvad man vil gøre.

Verdens hårdeste godkendelsessystem

Møderne skal desuden ruste landmændene til at tage stilling til, hvordan de selv vil reagere, hvis deres ejendom bliver udlagt som en del af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse.

På mødet vil der også være indlæg fra Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelses sekretær, agronom og planteavlskonsulent Bente Andersen, der påpeger, at vi i Danmark har verdens hårdeste godkendelsessystem, når det gælder anvendelse af pesticider. 

- Landbruget bruger under tre promille af den totale mængde kemiske stoffer, som bruges i Danmark, men pesticider er den gruppe af kemikalier, der er underlagt den skarpeste og mest omfattende kontrol her i landet, fortæller Bente Andersen.

Det skal bemærkes, at mødet er det eneste af sin art øst for Storebælt, og tilmelding skal ske til godsejer Peter Tillisch, Rosenfeldt Gods.

Læs også