Landboformand: Landbruget gør gerne sit for et grønnere Danmark

Regeringen arbejder med forslag til en ny klimaplan, som skal fremlægges til efteråret. Det fremgår af et lækket notat, som Politiken har viderebragt. Ifølge det omfatter klimatiltagene hele det danske samfund

 -Vi påtager os gerne vores del af opgaven, understreger formanden for Vejle-Fredericia Landboforening Nis Hjort. Vi vil gerne se på, hvordan vi kan begrænse CO2 udslippet og udledningen af ammoniak fra gylle, som ifølge notatet er nogle af de krav, man vil stille til landbruget.

-Vi peger normalt altid på, at der i Danmark produceres fødevarer med en af verdens mindste udledninger af drivhusgasser pr. produceret fødevare, men det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det endnu bedre, mener Nis Hjort og peger på, at man indenfor erhvervet hele tiden forsker i og arbejder med udvikling af nye, mere effektive produktionsmetoder og grønne teknologier.

Et eksempel på dette er en stigende anvendelse af droner og satellitter i landbruget og den positive effekt det vil have på både CO2 udslippet, trykbelastningen af jorden og på belastningen af miljøet.

-Vi arbejder hen imod langt færre køretimer i markerne og brug af en hel del mindre plantebeskyttelsesmidler end tidligere, siger han. Udviklingen går med stormskridt i den rigtige retning set med de grønne briller.

Kommende krav om øget brug af grøn teknologi i landbruget er derfor noget man sagtens kan se sig selv i som landmand.
-Det vil vi helt klart være med på.

Skrappere ammoniak-krav

Et andet forslag i det lækkede notat går ud på at stille skrappere krav til udledning af ammoniak og i den forbindelse tilsætning af svovlsyre til alt gylle, som skal udbringes.

-Vi har over tid været ganske gode til at hæve udnyttelsesgraden af en lang række hjælpestoffer i landbruget og derfor skal vi selvfølgelig også hæve udnyttelsesgraden af gylle, mener Nis Hjort. På det område er vi i gang med se på begrebet designergødning – altså at splitte gyllen ad i forskellige fraktioner, som så kan anvendes til forskellige formål – gødning til planter, råstof til biogasanlæg og så videre.

En fraktionering kan gå langt videre end blot en fast del og det flydende, og med en sådan bæredygtig og cirkulær udnyttelse af gylle vil man være langt forbi det, der i dag betegnes som udledning.

Landbrug klar til omstilling

Landboforeningsformanden mener generelt, at landbruget, som erhverv kun kan være interesseret i at blive ansporet til et øget tempo i den grønne og klimaoptimale omstilling. Kunne de grønne tiltag samtidig kaste nye eksportvarer af sig, fordi kadencen indenfor dansk landbrug er høj, er det yderligere et plus at stræbe efter.

-Vi skal jo med ind i fremtiden og fortsat gerne være bedre end vores konkurrenter, fastslår Nis Hjort, men understreger samtidig, at kæden hopper af, hvis der bliver forlangt pludselige og drastiske ændringer i erhvervet fra et år til det næste. Danske bilejere skal heller ikke udskifte bilparken indenfor få år. Den slags ser politikerne normalt realistisk på.

- I landbruget arbejder vi gerne for grønne løsninger, bæredygtighed og mindre miljøudslip. Det vi beder om, er bare realisme i forhold til produktionsapparat, generationsskifte, investeringer og finansiering - så er vi med.

 

Læs også