Landmænd skal kompenseres for ekstra miljøindsats

Miljø- og fødevareministeren har i dag fremsat lovforslag om målrettet regulering i 2019. Som en del af ordningen skabes der mulighed for, at alle landmænd, som bidrager til den frivillige del af målrettet regulering, vil blive kompenseret for indsatsen.

Landmænd skal kompenseres for den miljøindsats, de frivilligt leverer som en del af den nye målrettede miljøregulering.  Det er et væsentligt element i det lovforslag om målrettet regulering, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag har fremsat. 

En mere målrettet regulering af landbruget blev anbefalet af eksperterne i Natur- og Landbrugskommissionen tilbage i 2013, og blev siden aftalt som en del af Fødevare- og landbrugspakken. Med målrettet regulering bliver den enkelte landmand reguleret på bedriftsniveau i stedet for generelle krav.

- Når landmænd leverer en ekstra miljøindsats, skal de kompenseres for det. Det var centralt for regeringen og Dansk Folkeparti, da vi indgik aftalen om målrettet regulering tidligere i år. Det betyder, at vi skal sikre muligheden for, at landmænd, der eksempelvis har en bedrift tæt ved en fjord, hvor der er behov for at kvælstoftilførslen bliver nedsat, bliver kompenseret for det. Det er vigtigt for os, at landmænd ikke bliver stillet dårligere, fordi de ligger i et sårbart område. Det vil ikke gavne nogen, siger Esben Lunde Larsen.

Løsning accepteret af EU

Kompensationen, som indgår i målrettet regulering i 2019, udbetales som såkaldt "de minimis- kompensation". Det er en kompensationsordning, som indeholder en række muligheder, men også en række begrænsninger.

Blandt andet er der et loft over, hvor meget kompensation en virksomhed kan modtage på ca. 112.500 kr. over tre år. Dette loft over kompensationen ville kunne medføre, at nogle landmænd leverer en indsats, som ikke kan kompenseres, fordi de rammer loftet. 

For at sikre mod dette oprettes der en ordning efter 2019, hvor landmænd kan få kompensation for den indsats, de har leveret i 2019, men ikke kunne modtage kompensation for på grund af loftet. Dermed sikres det, at alle landmænd, som bidrager til den frivillige del af målrettet regulering, vil blive kompenseret for indsatsen. Denne løsning er accepteret af EU-Kommissionen. 

Partierne bag aftalen om målrettet regulering har som målsætning, at den indsats som landmændene leverer fra år 2020 skal kompenseres via Landdistriktsprogrammet. 

- I 2019 kan vi ikke gøre andet end at kompensere under de minimis-ordningen. Fra 2020 kan vi forhåbentligt overgå til at udbetale kompensationen under Landdistriktsprogrammet. Det medfører nogle andre udfordringer, men dem forventer jeg også, at vi kan løse, siger Esben Lunde Larsen.

Aftale om målrettet regulering er blevet godt modtaget, og eksempelvis Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økonomiske Råd har støttet op om aftalen.

- Mange har ønsket målrettet regulering og med den aftale som Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået, tog vi det første spadestik. Det er vores målsætning at målrettet regulering i fremtiden skal blive endnu bedre. Det er til gavn for alle, siger Esben Lunde Larsen.

Læs også