Ministerros for over 300 nye minivådområder

Der er over 300 nye minivådområder på vej i Danmark efter sidste års ansøgningsrunde. Fødevareminister Mogens Jensen roser i den forbindelse landbrugets indsats på området.

De er kaldt landbrugets rensningsanlæg, og nu er der flere på vej af dem. Landbrugsstyrelsen har godkendt støtte til 308 landmænd og lodsejere, der har ansøgt om støtte til at anlægge de såkaldte minivådområder, der renser drænvand for kvæl. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. 

Lykkes det at etablere alle minivådområderne, vil det reducere kvælstofudledning med op til knap 145 ton pr. år. Fødevareminister Mogens Jensen retter i den forbindelse en tak til de lodsejere, der har givet sig i kast med projekterne.

- Det er en kæmpe samfundsindsats, lodsejerne bidrager med. Vi skal beskytte vores vandmiljø, og alle landmænd, der etablerer et minivådområde, er med til at holde kvælstof væk fra fjorde, vandløb og søer, siger fødevareminister Mogens Jensen.

I alt ansøgte 338 landmænd og lodsejere i 2019 om at etablere et minivådområde på deres jord. Den store interesse medførte, at der blev afsat 60,6 millioner kroner ekstra til ordningen i 2019, så alle ansøgninger, der lever op til kriterierne, kan få tilsagn. I alt er der givet tilsagn for cirka 160 millioner kroner for 2019. 

Håbet er mange flere minivådområder

Fødevareministeren kom i december med en række tiltag, som gør kontrollen med minivådområderne mere fleksibel, for at sikre en smidigere kontrol. Den nye kontrol kommer efter, at de første erfaringer med kontrollen af minivådområder fra 2018-runden viste en række uhensigtsmæssigheder, som gjorde det svært for landmanden at rette op på for eksempel små fejl i deres ansøgniner.

- Jeg har gjort kontrollen med minivådområder mere fleksibel, så landmændene ikke skal frygte, at de ikke får støtte på grund af småting, som ikke har betydning for miljøeffekten, siger Mogens Jensen.

I 2020 er der afsat 115 millioner kroner til ordningen om minivådområder i den ansøgningsrunde, der lukkede den 28. august. Landmænd får 100 procent i tilskud til etableringen via Landdistriktsprogrammet med EU-midler og kan derudover søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse.

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 20 96 66

Læs også