Næste år får man tilskud til mindre og mere effektive minivådområder

Den nye bekendtgørelse omkring minivådområdeordningen for 2019, som lige nu er i høring, giver flere muligheder i minivådområder. Minivådområder kan nu etableres på flere måder, og behøver ikke være med åbent vandspejl.

I februar 2019 bliver der for anden gang åbnet op for, at landmænd kan søge om tilskud til at anlægge minivådområder. Fra Landbrugsstyrelsen anbefaler man dog, at man allerede nu går i gang med at planlægge, hvis man er interesseret i at etablere et minivådområde.

Minivådområdeordningen er en af de frivillige indsatser fra aftalt i Fødevare- og Landbrugspakken, som skal medvirke til at beskytte vandmiljøet mod kvælstofudledning. Frem mod 2021 er det meningen, at minivådområderne skal have reduceret udledningen af kvælstof med 900 tons årligt.

I forbindelse med næste års ansøgningsrunde har Landbrugsstyrelsen netop sendt en ny bekendtgørelse og vejledning i høring, som skal gælde fra 2019.

Med den bekendtgørelse får landbruget nu bedre muligheder for at bidrage til et sundt vandmiljø og nå målene for reduktion af kvælsto. Minivådområder kan nu etableres på flere måder, og flere kan etablere dem.

Her er det nye

Som noget nyt bliver det muligt at søge om tilskud til minivådområder med filtermatricer af pileflis. Den primære idé med minivådområder med filtermatrice er, at drænvandet ledes over i bassiner med kulstofkilder, som altså for eksempel kan være med pileflis.

Miljø- og oplandskonsulent Rune Hjortbak, Agri Nord, fra Agri Nord påpeger netop minivådområder med filtermatricer som en af de største nyheder frem mod næste års ansøgningsrunde.

- De er mindre og mere effektive end minivådområder med åbent vandspejl, siger han.

Fra Landbrugsstyrelsen lyder det, at man dog skal være opmærksom på, at der kun er afsat en mindre del af den samlede pulje på i alt 115 millioner kroner til minivådområder med filtermatricer. Det skyldes, at virkemidlet stadig er meget nyt.

- Søger du om tilskud til et minivådområde med filtermatrice, skal du være opmærksom på, at der vil være særlige krav til vedligehold og monitorering, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Standardpriser

Rune Hjortbak fremhæver også som noget nyt, at der nu er indført standardpriser for de åbne minivådområder. I 2019 skal man således ikke som det var tilfældet i år indsende to tilbud for at dokumentere den rimelige pris for sit projekt,

- Det er en fordel for landmanden, siger Rune Hjortbak.

Mere fleksibelt udpegningskort

Fra Landbrugsstyrelsen lyder det, som noget andet nyt, at der i 2019 vil blive lavet et mere fleksibelt udpegningskort, så der bliver flere muligheder for placeringer af minivådområder. Blandt andet bliver det et krav, at effekten i gennemsnit er 300 kg N pr. hektar minivådområde og ikke som i 2018, hvor 90 procent af alle arealer skulle ligge inden for arealer med en effekt over 300 kg N pr. hektar.

Som Effektivt Landbrug skrev tidligere i denne uge, så ændrer Landbrugsstyrelsen også på, hvor meget, som man som landmand selv skal lægge ud i etableringen af et minivådområde. Før skulle man lave udlæg for alle omkostninger før, men nu kan man få forudbetalt op til 50 procent af sine omkostninger.

- Forskudsudbetalingen kan ske, når du har indhentet alle de nødvendige tilladelser til dit projekt. Du kan godt ansøge om et minivådområde, selvom du ikke har tilladelserne på ansøgningstidspunktet og få tilsagn til dit projekt. Når tilladelserne er opnået, indsender du disse via Tast-selv, hvorefter vi gennemgår dine tilladelser og udbetaler forskuddet, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Den nye bekendtgørelse og vejledning er i høring frem til 12. juni.

Læs også