S og R stemmer for lovforslag om fremtidig miljøregulering af landbruget

Med stemmer fra regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har Folketinget tirsdag eftermiddag vedtaget et lovforslag om den fremtidige miljøregulering af landbruget.

Regeringen og Dansk Folkepartis præsenterede i januar i år den konkrete model for fremtidens målrettede miljøregulering af landbruget. Med et lovforslag, som tirsdag blev vedtaget med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget, er næste skridt taget. 

Med lovforslaget vil miljøforpligtelserne til landmænd i 2019 tage hensyn til, hvad grundvand og kystvande kan tåle af udledning af kvælstof fra markerne. Der, hvor der er behov for at lave miljøforbedringer, vil der blive sat målrettet ind.

- Det er sund fornuft at indrette vores miljøregulering efter, hvor meget det lokale vandmiljø kan tåle. Alternativet svarer jo til, at alle bilister måtte køre 80 km i timen, uanset om det var i byen eller på motorvejen. Jeg er særligt glad for, at Socialdemokratiet og Radikale Venstre stemmer for lovforslaget sammen med regeringen og Dansk Folkeparti, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Under førstebehandlingen af lovforslaget for nylig kritiserede både Socialdemokratiet og De Radikale måden, som de blå partier lavede den politiske aftale på i januar. Der var derfor tvivl om, hvorvidt partierne ville stemme for.

Miljø- og fødevareministeriet er netop nu i dialog med EU-Kommissionen om modellen for målrettet regulering fra 2020, med et særligt fokus på muligheden for at anvende Landdistriktsprogrammet til at kompensere landmændene. Der arbejdes på, at dialogen kan afsluttes inden sommerferien.

Næste skridt bliver at opnå en endelig afklaring med EU-Kommissionen om en model for målrettet regulering fra 2020, så man kan overgå til, at kompensere landmændene i målrettet regulering med midler fra EU's Landdistriktsprogram.

Fakta:

•                Med det netop vedtagne lovforslag indføres den målrettede regulering af landbruget i 2019.

•                Et lovforslag, som skal indføre målrettet regulering fra 2020, forventes fremsat i Folketinget i slutningen af 2018.

 

Læs også