Nyt år uden mink – men måske grise

Jesper og Jens-Arne Kristiansen i Allested-Vejle håber på en fortsat selvstændig tilværelse efter minkavlen.

Efter pelsningen af farmens samtlige 36.500 mink håber Jesper og Jens-Arne Kristiansen på en udvidelse af deres interessentskabs tilhørende markareal, måske med en svineproduktion. Fotos: Erik Hansen
Efter pelsningen af farmens samtlige 36.500 mink håber Jesper og Jens-Arne Kristiansen på en udvidelse af deres interessentskabs tilhørende markareal, måske med en svineproduktion. Fotos: Erik Hansen

Ved nytårstide ses der som altid både tilbage på året, som gik, og frem imod, hvad det nye mon bringer. Med corona-situationen blev det denne gang et ganske anderledes nytår at huske tilbage på for os alle.

Men for landets minkavlere i særdeleshed blev 2020 ikke alene et katastrofeår, ligesom det står hen i det uvisse, hvordan det nye år vil se ud for de berørte familier og den med ét hele nedlagte branche.

- Pelsdyravlen er slut i Danmark for evigt. Derfor ligger vores fremtid i hænderne på politikerne, konstaterer far og søn, Jens-Arne og Jesper Kristiansen, mens de klargør minkskind mandagen før jul, samtidig med folketingspolitikerne inde på Christiansborg tredjebehandler minkloven for at skaffe hjemmel til, at ordren den 4. november til aflivningen af samtlige danske mink var lovlig.

Sidste 36.500 mink

Som landets øvrige minkavlere parerede de ordre. Allerede næste morgen efter Mette Frederiksens chok-udmelding var aflivningen af alle deres 36.500 mink i gang. Også de 5.500 mink, som skulle have dannet avlsstamme for næste års produktion i deres minkhaller på farmen i Allested-Vejle.

- Jeg så ingen vej tilbage. Derfor gik vi straks i gang med at aflive. Vi startede med tæverne, da deres pels altid er først udvokset. Normalt starter vi pelsningen den 10. november, og derfor kan vi nu forvente en mindre pris på nogle af skindene, siger Jens-Arne Kristiansen om de brune minkskind, som denne dag pakkes i kasser klar til forsendelse til Kopenhagen Fur.

Han forventer, at markedsprisen vil være højere end de seneste års lave niveau, når de mange – og sidste – danske skind kommer under hammeren på pelsauktionerne i Glostrup her i 2021 og de resterende i 2022. Det viser tendensen ved en netop afviklet auktion i det langt mindre auktionshus i Finland. 

- Men én ting af prisen, vi opnår for vores sidste mink, noget andet er erstatningen for ekspropriationen for hele farmen, udstyret og ikke mindst driftstabet i de kommende år uden minkproduktion.

Erstatningen er endnu ikke fastlagt, men Jens-Arne Kristiansen håber på et klækkeligt beløb. Oplægget er 333 kroner pr. skind, samt regulering efter farmens prisindeks. Beløbet er gennemsnitsprisen for de seneste ti år, fratrukket det bedste og ringeste år.

Svineproduktion?

Sammen håber far og søn på en fortsat tilværelse som selvstændige erhvervsdrivende med mulighed for en fremtidig indtægt.

Målet er en udvidelse af den nuværende landbrugsbedrift på egne 150 hektar og 30 hektar forpagtet jord.

- Og gerne med en svineproduktion, hvis muligheden byder sig, lyder nytårsønsket fra 33-årige Jesper Kristiansen, der er landmandsuddannet med mink som speciale og siden 2015 har ejet halvparten i minkfarmen.

Minkfarmen i Allested-Vejle

● Jens-Arne Kristiansen etablerede i 1984 sin minkfarm på bar mark ved en tidligere ko-ejendom ved Allested-Vejle. Det skete dermed lige før krisen for minkbranchen i slutningen af 80’erne. Derfor måtte han i et par sæsoner tilbage i sit tidligere erhverv som tomatgartner, sideløbende med minkavlen

● Minkfarmen er løbende blev udvidet frem til 2010

● I 2015 blev indledt generationsskifte med etablering af et I/S, hvor sønnen Jesper Kristiansen købte halvparten

● 2020-produktionsgrundlaget på farmen var 36.500 mink. Der var aftale om salg af 5.000 avlsdyr (4.000 tæver og 1.000 hanner) samt 6.000 tæver og 1.000 hanner som farmens egne avlsdyr i 2021. Besætningen, der var både brune og lyse mink, er for halvdelens vedkommende pelset på bedriften og resten på pelseri

● Der har gennem alle årene været satset på avl. Således er der vundet mange præmier på udstillinger

● Foruden minkfarmen ejer Jens-Arne Kristiansen (64) og Jesper Kristiansen (33) 150 hektar jord, og har desuden 30 hektar i forpagtning     

Læs også

Lange udsigter til tempobonus for minkavlerne
Medie: Minklukninger koster kommune dyrt
Vestager afviser EU-forklaring om minkkompensation
Udspil: 15-17 milliarder på bordet til minkavlerne
Minkavler dybt chokeret over myndigheder
Vil holde tidligere minkansatte i landbruget