Rapport fastslår: Danmark havde den bedste minkvelfærd

Resultater fra en årelang undersøgelse af forholdene for de europæiske mink viser, at Danmark samlet set klarede sig bedst.

For mange er denne nyhed måske at gnide salt i et stadig åbent sår. Men faktum er, ifølge tal baseret på resultater fra velfærdsvurderingssystemet WelFur, at Danmark var førende indenfor dyrevelfærd, når det kom til mink.

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet har i samarbejde med kolleger fra fire andre europæiske universiteter udviklet en systematisk, videnskabeligt baseret protokol, det føromtalte WelFur-system, til vurdering og dokumentation af velfærd hos mink. WelFur blev i 2017 taget i brug på alle europæiske minkfarme.

Fødevarestyrelsen bad i marts 2019 forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet om at gennemføre en undersøgelse af velfærden i dansk og europæisk minkproduktion.

Undersøgelsen, som netop er offentliggjort i en ny DCA-rapport (DCA er det såkaldte »Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug« ved Aarhus Universitet.), bygger på WelFur-data fra flere end 2.500 minkbesætninger i hele Europa i perioden 2017-2019.

Stor variation

Samlet viser resultaterne, at selv om velfærden på de europæiske minkfarme generelt er vurderet til at være god i perioden, var der er stor variation og dermed muligheder for at forbedre velfærden yderligere på en række punkter.

Danske farme udgjorde omkring halvdelen af de farme der fik en overordnet bedømmelse efter en vurdering i hver af tre årlige produktionssæsoner. I gennemsnit var dyrevelfærden på danske farme bedst, ud af de 24 Europæiske lande, med flest farme i den bedste velfærdskategori.

Som DCA selv påpeger, så er der ikke længere nogen produktion af mink i Danmark.

»(Men) den viden, som er opnået i forbindelse med opbygning og implementering af WelFur, kan være betydningsfuld i forhold til vurdering af velfærd hos både mink og andre husdyrarter. På den baggrund har DCA valgt at udgive rapporten.« skriver DCA selv.

Læs mere om Minksagen

Dyk ned i vores mere end 450 artikler om minksagen. Helt tilbage fra hvor de første besætninger blev smittet og frem til afhøringerne i Minkkommissionen.

Læs mere her

Læs også