Mink-bekendtgørelse løfter lidt af erstatningssløret

Det har været omgivet af hemmelighedskræmmeri, hvordan minkavlere kan få forskud på erstatning for kasserede mink, men nu er der en afklaring på vej med en ny bekendtgørelse fra Fødevareministeriet.

Hvor meget kan minkavlere se frem til at få i forskud på erstatningen for nedslagtningen af mink sidste år?

Det er et spørgsmål, der har svævet i luften i flere måneder, men nu har Fødevareministeriet sendt en bekendtgørelse i høring, der løfter lidt af sløret for, hvor meget minkavlere kan se frem til at kunne få i forskud på erstatningerne.

Og her bliver den skindkvalitet, som en minkbesætning har præsteret i løbet af de seneste år, der bliver afgørende for forskuddet for erstatningens størrelse. Det fremgår af det udkast til bekendtgørelse for loven, der netop er sendt i høring.

Således lægger ministeriet op til, at minkbesætninger, der i årene 2017-19 har haft et pelsindeks på 89 eller over, kan få et forskud på 40 kroner pr. dyr i perioden 2021-29, hvorimod forskuddet for avlere med et pelsindeks på under 89 bliver spist af mindre.

Skillelinjen er indeks 89

Forskuddet gives efter det antal hvalpe inkl. hanner, som Fødevarestyrelsen har opgjort i forbindelse med aflivningen af mink som følge af COVID-19. Hvis pelsindekset er under 100, reduceres forskuddet pr. hvalp med 3,3275 kr. pr. indekspoint under 100. Forskuddet øges ikke, hvis minkvirksomhedens pelsindeks er over 100.

- Hvis minkvirksomhedens pelsindeks er under 100, reduceres forskuddet pr. hvalp med 3,3275 kr. pr. indekspoint under 100. Forskuddet øges ikke, hvis minkvirksomhedens pelsindeks er over 100, står der at læse i bekendtgørelsen.

Hvis avleren derimod har haft et pelsindeks på 89 eller derunder, har avleren i stedet mulighed for at søge om at modtage et forskud på 6,725 kr. pr. dyr.

- Selve aconto opgørelsen beregnes for tabt indtjening i årene 2022 til 2030, hvilket betyder, at opgørelsen skal tilbagediskonteres til 1. januar 2021 med en årlig diskonteringsrente på 5,14 procent, skriver Fødevareministeriet videre i teksten.

Uafhængige kommissioner

Udkastet til bekendtgørelsen udstikker samtidig de praktiske forudsætninger for, hvordan den konkrete erstatning på bedriftsniveau for lukkede minkbedrifter, følgeerhvervet og bedrifter, der vælger at gå i dvaleordning.

Og her er der lagt op til i alt seks erstatnings- og taksationskommissioner, der alle etableres som uafhængige forvaltningsmyndigheder uden for Fødevareministeriets organisatoriske hierarki, altså uafhængige kommissioner.

De seks erstatnings- og taksationskommissioner deles op på den måde, at der etableres fire kommissioner til behandling af sager om erstatning til minkbedrifter, som lukker ned permanent, én kommission til behandling af sager om kompensation til bedrifter, der går i dvale, samt én kommission til at behandle sager om kompensation til følgeindustrien, for eksempel fodercentraler.

Høringsperioden for minkbekendtgørelsen løber frem til den 17. juni, hvorefter partierne bag loven om erstatning til minkavlere skal endelig behandle bekendtgørelsen. Det kan dog ikke forventes, at der bliver ændret væsentligt i forslaget til bekendtgørelsen.

Læs også