Flere penge på vej til minkavlere

Minksekretariatet åbner nu op for ansøgning om erstatning til minkavlere, der har lukket deres farme, oplyser Fødevareministeriet.

3.216.319.916 kroner. Så meget havde Fødevarestyrelsen betalt til minkavlere pr. 17. december, hvilket primært udgøres af tempobonus for aflivning af mink i november 2020, samt skinderstatning.

Men der er udsigt til, at de tidligere minkavlere kan se frem til at få et interessant brev fra Minksekretariatet under Fødevareministeriet. For fødevareminister Rasmus Prehn(S) har endelig fået sat navne på de mennesker, der skal udgøre de seks erstatnings- og taksationskommissioner, oplyser ministeriet.

Efter Effektivt Landbrugs oplysninger har det været en udfordring for ministeriet at få sat skub i arbejdet, fordi taksationsarbejdet ikke er lønnet, men foregår på frivillig basis, og det skulle have gjort det svært at tilknytte kvalificerede taksatorer.

Samtidig har den bekendtgørelse, der skulle danne udgangspunkt for erstatningerne, været lang tid undervejs på grund af uenighed om teksten i bekendtgørelsen mellem regeringen og oppositionen.

Opretter Minksekretariat

Seks uafhængige erstatnings- og taksationskommissioner skal udføre opgaven. I spidsen for kommissionerne er 18 formænd, der hovedsageligt er nuværende og tidligere dommere. Erstatnings- og taksationskommissionernes formænd er udpeget af fødevareministeren.

Formændene og de uafhængige kommissioner sekretariatsbetjenes af Minksekretariatet på 20 personer, som hører under Trafikstyrelsen og er beliggende i Viborg.

Skal have fair behandling

Fødevareminister Rasmus Prehn er godt tilfreds med at være kommet igennem det forberedende arbejde for, at kommissionerne kan komme i gang.

- Minkavlerne skal have en grundig og fair behandling, så den enkelte får fuldstændig erstatning for sit tab. Det har jeg stor tiltro til, at de uafhængige kommissioner vil leve op til, så de minkavlere, der venter på at komme videre, kan få den vurdering og erstatning, de har ventet på, siger Rasmus Prehn og fortsætter:

- Nu har vi fra politisk hold leveret rammerne. Det har taget tid, men for både os og minkavlerne har det været afgørende, at erstatningerne bliver afgjort på et solidt og gennemarbejdet grundlag. Jeg vil gerne sende en stor tak til de partier, der sammen med regeringen har løftet ansvaret

Der er dog en lang horisont for udbetalingen af den endelige erstatning. Fødevareministeriet oplyser, at man først forventer, at de sidste sager på området vil være færdigbehandlet tre år efter, at arbejdet er kommet i gang, hvilket vil sige først i 2025.

1/3 i forskud

Til gengæld kan minkavlere allerede nu søge om udbetaling af et forskud på den erstatning, som kommissionerne skal opgøre. Det er forventningen, at størstedelen af minkavlerne i løbet af 1. halvår 2022 kan få udbetalt forskud, som samlet set er på cirka en tredjedel af den samlede nedlukningserstatning.

Rasmus Prehn har udpeget forhenværende landsdommer Jan Uffe Rasmussen som talsmand for erstatnings- og taksationskommissionernes formænd. Han fortæller, at han og kollegerne er blevet klædt på til at kunne varetage deres arbejde.

- Det juridiske grundlag for at kunne påbegynde behandlingen af de enkelte sager er nu på plads, og vi har fået de værktøjer, som skal bruges ved afgørelsen af sagerne. Samtidig har vi fået en introduktion til minkerhvervet og de problemstillinger, der vil kunne opstå, siger han og fortsætter:

- Planlægningen af og praktikken ved behandlingen af sagerne er ligeledes nu på plads. Der er etableret et sekretariat, som skal være de enkelte kommissioner behjælpelig, og grundlaget for samarbejdet mellem kommissionerne og sekretariatet er blevet fastlagt. Vi går derfor nu i gang med behandlingen af sagerne.

Minkkommissionen på juleferie

Da formand for Minkkommisionen, Michael Kistrup, fredag hævede afhøringen af udenrigsminister Jeppe Kofoed, sendte han samtidig kommissionens medlemmer og vidnernes bisiddere på juleferie. Afhøringen af Kofoed, som var den 63. i rækken af afhøringer, var nemlig den sidste i år.

Men kommissionens arbejde er ikke slut endnu. Allerede den 4. januar skal sundhedsminister Magnus Heunicke genafhøres efter ønske fra kommissionen, efter at han først sent i forløbet indleverede sine noter fra det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg. 

Også Johan Legarth og Anne-Mette Lyhne fra Justitsministeriet skal genafhøres, inden undersøgelsen af selve forløbet slutter med afhøring af statsråd i Statsministeriet, Pelle Pape. Det sker den 6. januar.

Senere går kommissionen i gang med at afhøre personer fra rigspolitiet om brugen af actioncards. Også formand for Danske Pelsdyravlere, Tage Pedersen, samt Sander Jakobsen, Kopenhagen Fur, skal afhøres. Det sker i slutningen af januar. 

Læs også