Minksagen: Manglende lovhjemmel fik ingen konsekvenser for action card-plan

Selv om man i ledelsen for den nationale operative stab og Rigspolitiet vidste, at der manglede lovhjemmel til at kræve raske mink udenfor smittezoner aflivet, blev det ikke reflekteret i de meget omtalte action cards.

Der var fuld gang i aflivningerne af mink, også udenfor de zoner, hvor der var lovhjemmel til at kræve det i starten af november 2020. Arkivfoto: Brian Langballe Kristiansen

»Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel«.

De efterhånden berømte ord fra et action card, som politielever skulle bruge overfor minkavlere, der ikke frivilligt ville aflive deres mink, fik ny aktualitet, da afhøringerne ved Minkkommissionen efter en uges pause blev genoptaget i Byretten ved Frederiksberg torsdag.

For efter dagens to første afhøringer stod det en gang for alle klart, at man i den øverste ledelse hos politietaten var klar over, at der ikke var hjemmel i den daværende lovgivning til at kræve alle mink aflivet i Danmark.

Oplysningen om den manglende lovhjemmel kom frem på et møde den 5. november 2020, hvor politiet og flere andre myndigheder deltog. Her fortalte Hanne Larsen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, at spørgsmålet om lovhjemmel endnu ikke var afklaret.

Mødet blev ledet af rigspolitichef Torkild Fogde, men i hans egen opsummering fremgik det ikke, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink udenfor de to smittezoner i Nord- og Midtjylland aflivet.

Torsdag blev politiinspektør Uffe Stormly afhørt af Minkkommissionen. Han deltog i mødet som chef for Nationalt Beredskabscenter, den såkaldte NOST, der skulle iværksætte myndighedernes indsats på minkområdet i starten af november måned 2020.

- Det var min forventning, at der var en afklaring på vej, sagde Uffe Stormly ifølge Jyllands-Posten torsdag i Minkkommisionen, hvor han tilføjede, at han havde fuld tillid til, at tingene var »faldet på plads«, inden man i praksis ville gå i gang med at aflive mink i den såkaldte zone 3, hvor der alt overvejende ikke var mink, der var ramt af coronavirus.

En national nødsituation

Det har formentlig været medvirkende til, at spørgsmålet om lovhjemmel ikke spillede nogen videre rolle i politiets handlinger i forhold til mink. Til gengæld tegner dokumenter, der blev fremlagt i Minkkommissionen, et billede af, at man så meget alvorligt på andre aspekter af minksagen.

I et referat fra et møde den 6. november, altså to dage efter udmeldingen om aflivning af alle mink, sagde rigspolitichef Torkild Fogde, at der var tale om en »national nødsituation i Danmark nu, derfor skal alle nødvendige ressourcer allokeres til minkindsatsen af hensyn til folkesundheden«.

Tidligere torsdag var politiinspektør Peter-Chresten Ekebjærg i vidneskranken hos Minkkommissionen, og han ledte udspørger Jakob Lund Poulsen og det tilstedeværende kommissorie nærmere i retning af, hvem der udfærdigede det meget omtalte action card.

Han lavede action card

Ifølge Ekebjærg var der tale om juridisk specialkonsulent Tobias Bjerg under National Beredskabscenter. I en e-mail, der blev vist frem ved Minkkommissionen, fik han tilsendt et ældre action card, som han kunne bruge som skabelon til at lave det omtalte kort. Men beslutningen blev taget højere oppe i systemet, fortalte han.

- En eller anden har jo besluttet, at nu skriver vi et action card. Men det er mit bedste bud, at det er sket på centerchefniveau, sagde Peter-Chresten Ekebjærg ifølge TV2, og tilføjede, at beslutningen efter hans vurdering nok var taget hos Uffe Stormly og Birgitte Borch.

- Det overordnede ansvar for den ledelsesmæssige godkendelse lå hos Uffe Stormly, og ansvaret for legalitetssikringen var ledt ned til Birgitte Buch. Uffe Stormly har kigget det igennem og sagt ok for det. Birgitte Buch stod for den juridiske legalitetssikring, sagde politiinspektøren.

Dermed er Ekebjærg på linje med politiinspektør Bo Samson, der tidligere har givet Minkkommissionen et lignende svar på samme spørgsmål.

Stormly: Vejledning om tempobonus

Under afhøringen af Stormly medgav han, at han havde godkendt action cardet, men ifølge NOST-chefen kunne man ikke sige, at der var tale om en praksis, der var lovstridig.

- Jeg præciserer, at det her var en vejledning i forhold til en tempobonusordning, lød det fra Uffe Stormly under afhøringen.

Action cardet blev taget i brug otte gange, før det gik op for myndigheden, at der ikke var hjemmel til at kræve mink aflivet i den omtalte zone 3. De otte berørte minkavlere fik senere en undskyldning fra politiet.

- På et tidspunkt falder jeg over den (ulovlige, red.) formulering og fremhæver det. Da det bliver sendt ud, har jeg givetvis læst det igennem, men der er det ikke noget, jeg studser over, sagde Peter-Chresten Ekebjærg om formuleringen.

Stormly erkendte under sin afhøring, at formuleringen i action cardet var problematisk og nok burde have haft en anden ordlyd.

- Vi skulle nok have tilføjet, at der arbejdes på et lovgrundlag. Der var nogle få (minkavlere, red.) der sagde nej til det her, og der skulle vi have været bedre til at formulere os, sagde Stormly.

Han forklarede desuden, at han sendte to jurister til Fødevarestyrelsen for at høre nærmere om opgaven i forhold til minkavlere.

- Jeg præciserer, at det er vigtigt, at det her er en vejledning i forhold til tempobonus. Det var vigtigt at komme ud med den information.

Relaterede til Mette F.-udtalelser

I en e-mail fra politidirektør Lykke Sørensen, der blev vist frem i Minkkommissionen, fremgik det, at »action cardet svarer til den offentlige udmelding« med klar adresse til statsminister Mette Frederiksens udtalelser under pressemødet den 4. november 2020, hvor det blev meldt ud, at alle mink i Danmark skulle aflives.

- For at understøtte den aflivningsindsats, som fødevaremyndighederne allerede er i gang med at iværksætte, og allerede er i gang med, så iværksættes der nu en nødplan for aflivning, som håndteres i regi af Den nationale operative stab under politiets kommando og med bistand fra Forsvaret, fra Beredskabsstyrelsen og fra Hjemmeværnet, sagde Mette Frederiksen ved den lejlighed.

Men Ekebjærg slog fast, at politiet på trods af kortets eksistens ikke besøgte minkavlere i praksis.

- Selvfølgelig skulle vi have været mere præcise i at sige, at når der i givet fald kommer hjemmel. Hele det forbehold skulle have været der, sagde Ekebjærg ifølge DR Nyheder og fortsatte:

- Men det var ikke intentionen at lægge yderligere pres på minkavlerne. Jeg vil bare stadig holde fast i, at vi ikke handlede i forhold til at lave tvangsmæssige indgreb i zone 3, sagde han.

Afhøringer trak ud

Senere kom der mere fokus på den manglende hjemmel, også fra Uffe Stormly.

På et møde den 9. november, altså efter den weekend, hvor politielever havde brugt det omtalte action card, oplyste Stormly ifølge et referat, at det stod klart, at man ikke havde lovhjemmel til at aflive mink i zone tre, »men at operationen fortsætter, medmindre der bliver meldt andet ud«.

Uffe Stormly forklarede under afhøringen, at man ville have sikret sig det fornødne i forhold til lovhjemmel, inden man ville være gået i gang med at aflive mink i zonen.

- Zone 3-farmerne var gået i gang med at aflive deres mink på det her tidspunkt, og de skulle også have fjernet deres affald. Der blev ringet ind fra zone 3-minkavlere, som sagde, at de gerne ville have hjælp til at fjerne affald og få slamsugere ud og suge op.

På forhånd var der afsat cirka to timer til afhøringerne af Ekebjærg og Stormly, men de mange oplysninger var medvirkende til, at afhøringerne trak ud. Det er medvirkende til, at afhøringen af dagens sidste vidne, Tobias Gilbæk Berg, ikke er omtalt i denne artikel. Afhøringen af ham var ikke færdig før redaktionens afslutning.

Læs også