bannerPos

Ny strategi: Alle minkfarme skal testes for Covid-19

Med den ændrede covid-19-strategi skal det undgåes, at alle dyr på en minkfarm skal slåes ned, hvis der konstateres covid-19 på farmene.
07-07-2020 10:15

En række nye påbud til minkfarme om blandt andet øget overvågning for COVID-19 og brug af værnemidler betyder, at smittede minkbesætninger ikke fremover skal aflives.

Regeringen præsenterer en ny strategi, hvor alle landets minkfarme testes, så eventuel smitte med COVID-19 hurtigt bliver fundet. Strategien indeholder en række forebyggende tiltag, blandt andet påbud om brug af værnemidler i besætningerne, samt retningslinjer om hygiejne for alle, der kommer på minkfarme.

De nye forbyggende tiltag betyder, at smittede minkbesætninger ikke fremover vil blive aflivet. Den nye praksis vil dog først blive indført, når en ny bekendtgørelse og påbuddene er trådt i kraft. Dette forventes at ske i løbet af juli måned.

- Det er vores vurdering, at vi med de forebyggende indsatser kan holde smitte med Covid-19 i minkbesætninger på et minimum. Med den viden vi har og med de nye tiltag, vurderer regeringen, at det er forsvarligt, at lade Covid-19-smittede minkbesætninger leve fremover, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Fødevareministeren understreger, at hvis en besætning bliver smittet med Covid-19, vil minkfarmen blive pålagt en række tiltag, der skal hindre smittespredning. Bl.a. vil Fødevarestyrelsen gå farmen igennem med en tættekam for at minimere risikoen for, at der kan slippe mink ud – og minkejeren vil løbende skulle foretage optællinger for at dokumentere, at ingen mink er løbet væk.

Der er tidligere fundet Covid-19 i tre nordjyske minkbesætninger, og ud fra et forsigtighedsprincip, er disse tre besætninger blevet aflivet.

Sideløbende har Fødevarestyrelsen udført en screening med stikprøveundersøgelse af 10 procent af de danske minkfarme, i alt 125 besætninger. Ingen af de 125 undersøgte minkbesætninger var smittede med Covid-19.

- Screeningen giver os en viden om, at Covid-19 ikke er udbredt i de danske minkfarme. Vi vil dog fortsat overvåge situationen og udføre tests, så at vi har et klart overblik over situationen og hurtigt vil kunne reagere, hvis uheldet er ude, siger Mogens Jensen.

Overvågningen gennemføres ved, at alle danske minkavlere på skift, over en periode på tre uger, skal sende prøver fra deres besætning til analyse for forekomst af Covid-19. I første omgang gennemføres der to runder af overvågningen.

De tre besætninger, der tidligere blev smittet, ligger alle i Nordjylland, og det tyder på, at der har været tale om et lokalt udbrud.

hka

Baggrund

Fødevarestyrelsen gjorde i juni Covid-19 anmeldepligtig for mink, hvilket betyder, at minkejere og de praktiserende dyrlæger har pligt til at kontakte Fødevarestyrelsen, hvis de får mistanke om sygdommen.

Fødevarestyrelsen og sundhedsmyndighederne udveksler også løbende informationer, så at man kan opspore og bremse smittekæder, hvis der konstateres Covid-19 hos mink eller mennesker med kontakt til mink.

I henhold til gældende regler, bliver smittede minkfarme underlagt offentligt tilsyn, som bl.a. betyder, at mink ikke må til-eller fraflyttes besætningen, at materiel ikke må fraflyttes, og at personalet på minkfarmen skal bære værnemidler og skifte tøj mm inden de forlader besætningen.

Med de nye retningslinjer vil der ud over overvågningen, blive stillet krav om en række forebyggende tiltag, blandt andet påbud om brug af værnemidler i besætningerne og retningslinjer for hygiejne på minkfarme. Brug af mundbind, handsker, håndvask, sprit og tøjskifte i ikke-smittede besætninger bliver gjort til lovmæssige krav.

Tror på godt udbytte i øko-havre til gryn

Landmand Hans Dam, Maglehøjgård, høster tirsdag havre og hvede lidt syd for Kirke Hyllinge på Sjælland.

Hvedeprisen falder i Rusland

Der er nu sat et midlertidigt høstpres på hvedeprisen her i Europa. Grunden skal vi finde i Rusland, hvor eksportprisen i sidste uge begyndte at falde, efter tre ugers kontinuerlig stigning.

Markant flere handler med ejendomme i år

Agri Nord oplever et markant øget salg af landbrugsejendomme. Det er alle typer af ejendomme, fortæller teamleder.

Handlen med landbrugsejendomme på vej op

Den landsdækkende formidler af ejendomme, Landbrugsmæglerne, oplever, at markedet er ved at komme sig efter at have været mærket af coronakrisen i marts, april og noget af maj måned.

Tæm din nye orne før den sætter tænderne i dit ben

- Husk på, at selv små tænder kan skære et stort hul i benet, lyder det fra svinekonsulent Anders Peter Andersen i Velas-Avisen.

Danske landmænd skal bruge mindre glyphosat for at undgå muligt forbud

Europaparlamentariker Asger Christensen opfordrer til at holde igen med glyphosat.
Side 1 af 1888 (37758 artikler)Prev1234567188618871888Next