Sølvmåger: Måger og Disney

For de fleste er det at se på fugle forbundet med noget sødt og hyggeligt. Vi nyder foderbrættets småfugle, og tillægger dem rare og menneskelige egenskaber, som var de karakterer i en Disney-film.

Andre fugle som kragefuglene, skaderne og mågerne har ikke det samme gode omdømme. Det hænger nok sammen med vores fortid, hvor dyr, der tog af den samme føde som os, blev set som konkurrenter, der skulle udryddes.

Vi deler altså naturen op i god og ond, selvom naturen er helt fri fra disse menneskeskabte begreber. En af de fuglearter, der sjældent er behæftet med Disney-drømme eller tanker om noget godt er sølvmågen.

Sølvmågen er en stor krabat med et vingefang på mellem 130 og 158 centimeter. Den er omkring 60 centimeter lang, og vejer fra 750 til 1250 gram. Dens barske udtryk passer meget godt til dens adfærd. Den er næsten altædende og kæmper bravt for både føde og territorium.

Måger har mange forskellige fjerdragter i løbet af deres liv. Derfor kan de være svære at skelne fra hinanden. De første år er de plettede grå og brunlige, men når de bliver voksne, kommer den hvide grundfarve til syne.

Sølvmågen kendes lettest på den sølvgrå ryg og på størrelsen. Stormmågen har også sølvgrå ryg, men den er mindre og har et andet og venligere udtryk.

Sølvmågen er dygtig til at tilpasse sig. Derfor havde den, trods vores ødelæggelse af de naturlige habitater, været i fremgang i mange år. Det har gjort den til en problemfugl.

Sølvmåger larmer og virker skræmmende, når de forsvarer deres yngleområde. Derudover er de hårde ved bestandene af øvrige kystfugle.

I 2018 genindførtes jagttid på sølvmåger, og derudover er minkfarmene fortid. Sammen med fugleinfluenza er disse faktorer alle medvirkende til, at sølvmågebestanden nu er faldende. Måske sølvmågen en dag bliver et sjældent syn?

Læs også