Danmarks Nationale Artsportal: 40.000 arter på plads i Naturbasen

På Danmarks største vidensbank med national flora og fauna sætter amatører og eksperter hinanden stævne og indsamler unik viden.

NATURBASE Mange tusinde danskere indberetter deres observationer af dyr, planter og svampe i Naturbasen – Danmarks Nationale Artsportal.

På den måde deler de både deres naturoplevelser med andre og er samtidig med til at indsamle viden, der benyttes til forskning og forvaltning af naturen. Dette kaldes også borgerinddragelse eller Citizen Science.

På den nye hjemmeside på www.naturbasen.dk opfylder artsportalen alle ønsker om funktionaliteter og social integration, hvor brugerne nu i højere grad kan interagere med hinanden.

De mange brugerinteraktioner er med til at sikre en korrekt artsbestemmelse og validering af de indberettede observationer, og dermed gøres databasen så korrekt som muligt.

Hjælp til artsbestemmelse

Hvis man ikke er en ørn til at bestemme arter, kan man på naturbasen.dk og med Naturbasens App få hjælp til artsbestemmelse. De mange informationer, som er tilgængelige på Naturbasen, er også en hjælp, hvis man selv ønsker at bestemme arterne, før de indberettes.

Danmarks Nationale Artsportal samarbejder med mere end 75 private organisationer og offentlige myndigheder som for eksempel kommuner og nationalparker. Derved sikres det, at de indsamlede data benyttes i miljøvurderinger og i naturforvaltningen.

Med den nye hjemmeside er det målet at give danskerne et redskab til en større naturhistorisk forståelse og et større kendskab til den danske biodiversitet, og samtidig at understøtte naturforvaltningen og forskningen i Danmark.

jhal

Fakta om Naturbasen

Naturbasen blev oprettet i 2001 under navnet »Birdwatch.dk« og var Danmarks første landsdækkende online database til indberetning af fugleobservationer. Efter kort tid blev databasen udvidet til at indeholde artslister med hele Danmarks flora og fauna og hjemmesiden skiftede i 2003 navn til »Danmarks Fugle og Natur«.

I 2006 blev der indledt et samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus, som blandt andet sikrer Naturbasens data for eftertiden. Hjemmesiden var løbende udvidet med artsbeskrivelser, og da siden blev portal for alle Danmarks arter, fik websitet i 2008 undertitlen »Danmarks Artsportal«.

I 2012 blev selve databasen omdøbt til Naturbasen og en app af samme navn udkom. I 2014 påbegyndtes Naturbasens og Naturhistorisk Museum Aarhus’ første atlasprojekt med dagsommerfugle.

I 2020 er artsportalen flyttet til »Naturbasen – Danmarks Nationale Artsportal« på www.naturbasen.dk.

 

Læs også