Tilskuddet til hegning er bevilget og hvad så?

Hvis du ikke har søgt ordningen »pleje af græs- og naturarealer«, er næste mulighed til efteråret 2021. Tilskuddets størrelse er 2.600 kroner pr. hektar, når det gælder afgræsning på naturarealer, hvor der ikke kan fås grundbetaling. Andre arealer med mulighed for grundbetaling støttes med 1.650 kroner pr. hektar og skal kunne holdes synligt afgræsset.

Af Fagchef Økologi i LandboNord, Thor Bjørn Kjeldbjerg

Du har netop fået et tilsagn om tilskud til forberedelse til afgræsning. Det kan både være til rydning samt til hegn, elforsyning, drikkevandsforsyning og fangefolde.

Nu forestår bestilling og hjemtagning af de ting, som der er beskrevet i projektet. Og herefter arbejdet med at få hegnet opført efter planen og fangefolden, hvor det er mest praktisk.

Hegnet skal være solidt og kunne holde til mindst tre år. Det samme gælder de andre faciliteter, du har fået tilskud til. Hvis noget for eksempel går i stykker eller bliver stjålet. Det kan være en fangfold eller et drikketrug, skal det erstattes eller repareres for egen regning. Det gælder i løbet af hele projektperioden.

Projektperiode

I dit tilsagn er der en frist for hvornår projektet skal være færdigt, som typisk er en projektperiode på to år.

Hvis du ikke kan nå at blive færdig med dit projekt inden den fastsatte frist, skal du anmode om fristudsættelse senest ti dage før fristen udløber.

Det er et krav i EU-reglerne, at du som modtager af tilskud skal oplyse offentligheden om, at dit projekt får støtte under Landdistriktsprogrammet. Du skal derfor uanset støttens størrelse altid informere om støtten, hvis du har erhvervsmæssige hjemmesider og eller brochurer, der har relation til projektet. Fysisk skiltning er derimod kun pålagt, hvis du modtager støtte over 375.000 kroner.

Lev op til forpligtelserne

Hvis du allerede i november eller december 2020, har søgt om et 5-årigt tilsagn til pleje af græs- og naturarealer, gældende fra 1. september 2020, så skal du leve op til de forpligtigelser, der ligger heri for den kommende græsningssæson, som kommer meget snart.

Har du pålagt dig at skulle leve op til et fast græsningstryk, så skal forholdene for afgræsning være klar inden 1. juni i år. Og det faste græsningstryk skal kunne overholdes i alle de tre afgræsningsmåneder: juni, juli og august.

Husk at få Kommunens eller Naturstyrelsens udtalelse om nedsat græsningstryk, på naturområder, der ikke kan bære 1,2 storkreatur pr. hektar. De vil ofte give en udtalelse, der giver mulighed for at holde et græsningstryk på under 0,5 storkreatur pr. hektar.

Næste tilskudsordning er til efteråret

Rigtig mange naturområder vil ikke have gavn af en for høj belægningsgrad, hvilket vil kunne gå ud over det plante- og dyreliv, man ellers forsøger at værne om. Et tilpas græsningstryk har til formål at holde lysåbne områder åbne og bekæmpe tilgroning blandt andet med invasive arter. Samtidig giver gødningsklatterne et udgangspunkt for mere insekt- og fugleliv i området.

Det rigtige græsningstryk bør endvidere være på et niveau, hvor dyrene kan holde et fornuftigt huld på kroppen. Hårdføre racer er bedre egnede end mindre robuste racer.

Hvis der endnu ikke er søgt til ordningen »pleje af græs- og naturarealer«, er næste mulighed til efteråret 2021. Tilskuddets størrelse er 2600 kroner pr. hektar, når det gælder afgræsning på naturarealer, hvor der ikke kan fås grundbetaling. Andre arealer med mulighed for grundbetaling støttes med 1650 kroner pr. hektar og skal kunne holdes synligt afgræsset.

Hvis du allerede i november eller december 2020, har søgt om et 5-årigt tilsagn til pleje af græs- og naturarealer, gældende fra 1. september 2020, så skal du leve op til de forpligtigelser, der ligger heri for den kommende græsningssæson, som kommer meget snart.

Fagchef Økologi i LandboNord, Thor Bjørn Kjeldbjerg

 

Læs også

Forskere: Ulve er blevet dræbt af mennesker
- Det er vigtigt ikke at være bange for ukrudt
Millioner til nye minivådområder
Regeringen vil skabe naturjobs
L&F afviser, at udtagning af omdriftsjord vil være næsten gratis
Dyrevelfærd: Hyr en landmand til den vilde natur