Trekløver vil skabe naturoplevelser

Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet i nyt samarbejde for natur og friluftsliv. De tre parter vil vise vejen for, at natur og friluftsliv sagtens kan gå hånd i hånd i de kommende naturnationalparker.

Naturnationalparker er vejen frem for at sikre den danske natur, mener Trekløveret bag de kommende naturnationalparker. Arkivfoto De kommende naturnationalparker giver muligheder for danskerne til at opleve og nyde friluftslivet. De seneste år er ikke mindst naturshelters blevet et hit. Arkivfoto

Truede dagsommerfugle, der flakser rundt mellem blåhat og lavendel, mens friske vandrere stopper op et stykke derfra for at betragte de store græssere, der gumler løs af krat og eng.

Det kunne være et billede på nogle af de vilde naturoplevelser, der venter de besøgende i Danmarks kommende naturnationalparker. Områder, hvor naturen får plads til at udvikle sig på mere naturlige præmisser – og som skaber endnu flere spændende naturoplevelser.

Og netop disse to hensyn – til naturen og til friluftslivet – kan sagtens forenes, lyder budskabet fra miljøminister Lea Wermelin, præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding og formand for Friluftrådet Niels-Christian Levin Hansen.

De tre parter har sammen formuleret en række principper, der kan indgå i det videre arbejde med naturnationalparkerne og være med til at sikre plads til naturen og til friluftslivet i Danmarks kommende naturnationalparker.

- Tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for helt at uddø herhjemme. Der er akut behov for, at vi får vendt den tilbagegang, og her er de nye naturnationalparker en del af svaret. I naturnationalparkerne får vi en vildere og rigere natur, som kan skabe fantastiske oplevelser for besøgende i området, siger miljøminister Lea Wermelin.

Natur og friluftsliv

Hovedformålet med naturnationalparkerne er at styrke naturen og biodiversiteten ved at etablere store, sammenhængende naturområder, hvor naturen i højere grad end i dag kan udvikle sig på sine egne præmisser. Der kan udsættes store planteædere, som udfører en vigtig funktion for økosystemet ved at gumle og trampe i græsset. Det skaber plads til, at nye planter og dyr kan vokse og leve.

- De kommende naturnationalparker giver os nogle helt fantastiske naturområder til glæde for både biodiversiteten og alle os, som færdes i naturen. Med vores aftale håber vi at kunne imødegå nogle af de myter og bekymringer, som er opstået i debatten om naturnationalparkerne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Samtidig har naturnationalparkerne et andet vigtigt formål, nemlig at give danskerne mere spændende naturoplevelser og flere muligheder for at dyrke friluftslivet.

- På friluftslivets vegne er vi rigtigt glade for, at der nu er en fælles forståelse og enighed om principperne for natur og friluftsliv i naturnationalparkerne. Det er et godt og konstruktivt fundament for lokale løsninger med et mangfoldigt friluftsliv, formidling og gode naturoplevelser i den vildere natur. Vi glæder os til arbejdet og til de nye naturoplevelser, der følger med, siger formand for Friluftsrådet, Niels-Christian Levin Hansen.

Læs også