Nyt ulvepar ved Skjern

Flere fotos, taget af privatpersoner og diverse vildtkameraer i området, viser to ulve sammen i Skjern-reviret i Vestjylland. Der er formentlig tale om et nyt ulvepar, vurderer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som sammen overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Siden januar 2020 har den danskfødte hunulv GW1434f været stationær i Skjern-reviret i Sydvestjylland. GW1434f er født i Ulfborg-reviret i Vestjylland i 2019. Nu tyder sporforløb og fotooptagelser på, at hun har fået en mage. Når ulve færdes sammen, vil det typisk dreje sig om et par eller beslægtede individer, det vil sige enten forløberen for eller resultatet af reproduktion. Da GW1434f har opholdt sig alene i reviret igennem længere tid, er det oplagte scenarium, at en ny hanulv er ankommet, og at de har etableret par.

Det vurderer Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som sammen overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Flere sikre observationer

Siden starten af september er der gentagne gange blevet registreret parallelle sporforløb af, hvad der kunne være to ulve, som har fulgtes ad. Aftrykkene har indikeret, at de to individer havde lidt forskellige potestørrelser som forventet hos et ulvepar.

Den 15. november observerede en person to ulve sammen. Trods manglende billeder blev fundet vurderet troværdigt.

Vildtkameraer i området har ved gentagne lejligheder fotograferet enkeltdyr, og den 21. november registrerede et af kameraerne to ulvelignende dyr på samme billede.

Senest har den nationale ulveovervågning modtaget et række fotos, som viser to ulve sammen den 27. november, hvis størrelse og udseende stemmer overens med en han og en hun.

- Det kan med sikkerhed konstateres, at den ene ulv en han. Den anden og mindre ulv ligner hunulven GW1434f, som fra tidligere fotos vides at være lidt mere lys i ansigtet end flertallet af de danske ulve, konkluderer Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet.

Vil identificere den nye hanulv

Forskere er nu i gang med at identificere den nye hanulv ud fra en række spytprøver taget ved bidmærker på nedlagt hjortevildt og afføringsprøver samlet i reviret igennem efteråret. Det er frivillige fra den nationale ulveovervågning, der har eftersøgt og indsamlet DNA-spor på vejene i området og ledt efter sporforløb.

Hvis analyserne bekræfter, at der er tale om et nyt ulvepar, vurderer forskerne, at der er gode muligheder for, de bliver forældre i løbet af foråret 2022.

Læs også