Lille fugl, stor stemme

Tekst og foto af Peter Pelle

I denne tid er der mange af os, der besøger brændestablen lidt hyppigere end normalt. Det er koldt, og prisen for varme er nærmest eksploderet. Men brændestablen er ikke kun lig med varme og hygge for os mennesker. Der er nemlig ofte andre væsener, der bruger den til det formål. En af dem er gærdesmutten.

Gærdesmutten er vores næstmindste fugl, og den er kun lidt større end fuglekongen. Den vejer kun 8-13 gram, og er cirka 12 centimeter lang. Dens oprette hale, kække væsen og brune helhedsindtryk gør den let at kende.

Der er ikke forskel i fjerdragten på hverken kønnene eller de forskellige aldre. Arten ses ofte fouragere lavt i vegetationen, og man kan nogle gange fristes til at tro, at det er en mus. Dens kælenavn er derfor meget passende »musens fætter«.

Gærdesmuttens sang er meget høj og lynhurtig, og det siges, at var den på størrelse med en ko, ville sangen kunne høres helt til Rom. Sangen kan du høre hele året, da den lille fugl også forsvarer sit territorium om vinteren.

Dens videnskabelige navn, Troglodytes, betyder huleboer, og den overvintrer gerne i huler med flere artsfæller. Hannen bygger kuglerunde reder i træer, krat eller vores brændestabler, og kan underholde flere hunner på én gang.

Gærdesmutten har en blandet diæt af insekter, biller og edderkopper. Den er almindelig ynglefugl med cirka 130.000 par herhjemme. Den kan – med gunstige forhold – lægge seks-otte æg, og få to kuld unger på en ynglesæson. Langt de fleste fugle overvintrer, men der ses også trækfugle fra nord om vinteren.

Hold øje med den lystige lille fugl derude i kulden, og overvej, om ikke du skulle dele varmen fra din brændestabel med den. Du kunne jo lade lidt af det stå og passe på, at du ikke kommer til at forstyrre gærdesmutten i dens vinterbolig.

Læs også