300 hektar ny natur på vej i Resen Kær

Forundersøgelse til stort lavbundsprojekt i Resen Kær skal afgøre potentialet for op til 300 hektar ny natur til gavn for klimaet.

Struer Kommune og Holstebro Struer Landboforening havde forleden inviteret lokale lodsejere til møde for at diskutere muligheden for at genskabe de tidligere moseområder i Resen Kær ved Struer. På mødet fortalte Mads Kjærstrup fra kommunen om mulighederne for at genskabe mosen.

Kommunen kan søge midler hjem fra staten til et såkaldt lavbundsprojekt, hvor jorden i området atter gøres våd. Dette kan for eksempel ske ved at slukke pumperne i de to pumpelag, som i dag findes i Resen Kær. Herved vil der opstå en sø på over 40 hektar midt i området. En anden mulighed er at afskære de dræn, som i dag løber ned i Resen Kær, så drænvandet fra bakkerne rundt om kæret løber ud på terræn og risler ned i mosen.

I et lavbundsprojekt kan lodsejerne blive kompenseret for, at deres jord bliver vådere. De kan også vælge at sælge deres jord i projektområdet mod for eksempel at få bedre dyrkningsjord som erstatning.

Spørgelysten blandt de fremmødte var stor, og de typiske spørgsmål gik på, hvordan et muligt projekt ville påvirke området og den enkelte lodsejers ejendom.

Henning Sørensen fra Makholm konstaterede, at han havde været med til at dræne området, men at han syntes, at det var et godt projekt, og at han gerne ville være med til at gøre kæret vådt igen.

Udgangen på mødet blev, at kommunen ansøger Landbrugsstyrelsen om midler til en såkaldt forundersøgelse, som dels skal undersøge de tekniske muligheder for at etablere et lavbundsprojekt samt lodsejernes holdning til den foreslåede løsning.

Deltagelse i et lavbundsprojekt er frivillig, og det er derfor vigtigt at indrette projektet, så lodsejerne kan se sig selv i det. Hvis forundersøgelsen peger på, at der kan etableres et godt projekt, og lodsejerne er med på ideen, kan der potentielt skabes et naturområde på 300 hektar omkring Resen Kær. Et sådan område vil være til stor glæde for de lokale og besøgende og gavne natur og biodiversitet samt ikke mindst klimaet.

Læs også