Danske ulve har ikke en særlig smag for får

Ny forskning viser, at jyske ulve slår sig ned i områder med meget skov og hede, men oftest angriber får i kulturlandskaber, hvor ulven er på gennemrejse.

Landskabets sammensætning og tilgængeligheden af får har mere at sige for, hvor ofte ulve dræber får, end individuelle forskelle hos ulvene. Det fastslår Naturhistorisk Museum Aarhus i en pressemeddelelse.

På grundlag af data for individuelle ulves forekomst i Danmark og Slesvig-Holsten, har forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus sammen med tyske kolleger fundet, at når ulve etablerer revir, vælger de områder med meget skov og hede.

Ulve tiltrækkes således af områder med flest mulige naturlige byttedyr – det vil sige hjortevildt, men ikke husdyr.

Selvom 88 procent af den samlede ulveaktivitet kan lokaliseres til den danske del af halvøen, hvor der er mest skov og hede, registreres langt flere angreb på husdyr i Slesvig-Holsten end i Danmark.

De samme ulve angriber således får 27 gange oftere, når de er i Slesvig-Holsten, end når de opholder sig i Danmark.

Forskellen skyldes ifølge forskerne, at der er langt større tæthed af får i Slesvig-Holsten, samtidigt med at der er meget lidt skov og hede. I disse områder optræder næsten kun strejfulve, og de skynder sig som reglen videre.

Men, mens de opholder sig i disse landskaber, angriber de ofte får. Selv om strejfulve oftere angriber får, end stationære ulve gør, kan disse forskelle forklares ud fra, hvor i landskabet ulvene befinder sig.

I de områder, hvor der blev oprettet ulvezoner, faldt antallet af husdyrangreb pr. ulv pr. dag efterfølgende til en femtedel. Dette skyldes formentlig bedre sikring af husdyr, ikke mindst opsætning af ulvesikrede hegn som der gives tilskud til i ulvezoner.

Læs også