Nyttig viden til dig der overvejer afgræsning af naturarealer

Afgræsning af naturarealer er med til at sikre større variation i landskabet. Danmarks Jægerforbund bidrager med viden og inspiration til blandt andet naturpleje.

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet en række faktaark med inspiration til dig, der via gennemtænkt natur- og vildtpleje gerne vil gøre noget godt for biodiversiteten på dit terræn.

Det oplyser forbundet på deres hjemmeside, hvor de netop fremhæver ét af de emner, der er aktuelle lige nu - fokus på afgræsning af naturarealer.

Ifølge Danmarks Jægerforbund er overdrev, enge og heder meget værdifulde lysåbne naturarealer. Det skyldes typisk, at de tidligere har været afgræsset. Det har skabt grundlag for meget artsrige plantesamfund, som giver en stor variation af insekter og andre smådyr.

Hovedformålet med afgræsning af naturarealer er oftest at sikre eller genskabe denne store variation af planter og insekter. Hvis ikke arealet afgræsses, vil det gro til med en ensformig artsfattig vegetation.

Læs faktaarket om afgræsning af naturarealer og find mange flere inspirerende faktaark om andre emner inden for blandt andet natur og vildtpleje på forbundets hjemmeside.

Læs også