Få bedre jagt og natur i samspil med landbrugsproduktionen

Det handler om at skabe flere biotoper, hvis man interesserer sig for jagt og gerne vil øge vildtbestanden.

Af natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen

 

Hvis man interesserer sig for jagt, eller gerne vil have en højere indtægt på jagtlejen, er der mange muligheder for at forbedre terrænet, så vildtbestanden kan øges. En omlægning af en eller to procent af markarealets dårligste hjørner og kanter kan gøre en verden til forskel, uden at det får nævneværdig betydning for driften og pengepungen.

Det handler om at skabe flere biotoper, altså – groft oversat - flere levesteder for markvildt, harer, råvildt, hjortevildt, insekter, bier osv. Det kan for eksempel være, at det vil give mening at etablere vildtagre, plante buskads eller udgrave en sø?

Og så handler det selvfølgelig om at få biotoperne til at spille bedst muligt sammen med landbrugsproduktionen.

Du har måske:

- Bræmmer, du alligevel ikke dyrker, så der kan laves en vegetationsstribe i kanten af en mark?

- Sprøjte- og gødningsfri zoner i marken?

- En mark, hvor det giver mening med en barjordsstribe for at undgå spredning af ukrudtsarter fra hegn og naturarealer?

- Levende hegn, som enkelt og med få midler kan gøres til interessante levesteder for vildtet?

Biotopplan

Med en biotopplan forbedrer man vildtets levesteder, og derfor må man udsætte flere agerhøns og fasaner end ellers.

Uden biotopplan må der udsættes én fugl pr. hektar landbrugsjord. Med 1-årige og 3-årige planer må der udsættes op til syv fugle pr. hektar. Hvis det ikke er nok, kan der overbygges med en 5-årig biotopplan, hvor der må udsættes op til tolv fugle pr. hektar.

Der er anmeldelsesfrist for biotopplaner den 1. juni. Her kan man anmelde sin nuværende biotopplan, hvis den udløber i år, og man vil fortsætte med den.

Man kan også anmelde en ny biotopplan – men så skal man have fart på. Husk at sætte tid af til at udarbejde en god plan, der ikke går for meget ud over driften – og brug hellere et år på at finde de helt rigtige tiltag, som kan anmeldes i 2023.

Læs også