Et alternativ til MFO-efterafgrøder

Så blomster- og bestøverbrak i april og få mindre travlt i høst. Sådan lyder anbefalingen fra produktchef Betty Schmidt, DSV Frø Danmark.

Tidspunktet omkring høst er altid en travl periode, hvor man nu også lige skal sørge for etablering af efterafgrøder inden den 20. august.

Man kan dog slippe for at så nogle af efterafgrøderne omkring høst ved at etablere blomsterbrak eller bestøverbrak senest den 30. april.

- Ved at anvende forskellige tiltag for at opfylde de høje krav til efterafgrøder, gør man sig mere uafhængig af vejrmæssige udfordringer i august, påpeger Betty Schmidt, der er produktchef i DSV Frø Danmark.

MFO-kravet (MiljøFokusOmråde) kan nemlig opfyldes på forskellig vis, og én af mulighederne er blomsterbrak og bestøverbrak.

- Begge typer bidrager med at forbedre biodiversiteten og sørger blandt andet for at give bier, andre insekter, sommerfugle og øvrige dyr gode forhold, forklarer Betty Schmidt.

- De fleste ejendomme har hjørner, hvor det er besværligt at komme til med de store maskiner eller en stribe langs skovkanten, hvor modningstidspunkt og udbytte ikke matcher den øvrige mark. Her kan man, ifølge Betty Schmidt, med fordel for eksempel vælge at så en bestøverbrakblanding, hvor én hektar tæller som fem hektar MFO-efterafgrøde.

Voldsomt tidspres

Betty Schmidt påpeger i den forbindelse, at for både blomsterbrak og bestøverbrak gælder det, at der før etablering skal ske en mekanisk jordbehandling med efterfølgende såning af en frøblanding senest den 30. april.

Mange opfylder MFO-kravet ved hjælp af efterafgrøder. Men de fleste landmænd har oplevet, at etablering af MFO-efterafgrødeblandinger før eller efter høst kan være problematisk.

- Der kan være et voldsomt tidspres for at nå at så efter høst, hvis høsten trækker ud. Hertil kommer, at de sent såede efterafgrøder ikke udvikler sig som ønsket. Dels på grund af sen såning og dels fordi hovedafgrøden ikke efterlader ret meget kvælstof, som kan hjælpe efterafgrøden i gang, fortæller produktchefen.

- Man kan, forklarer hun videre, således ofte stå i en situation, hvor der er brugt penge og tid på etablering af efterafgrøder i august – uden man får et tilfredsstillende resultat.

To-årigt aktivitetskrav

For både blomsterbrak og bestøverbrak er der et såkaldt to-årigt aktivitetskrav. Det betyder, at man er fritaget for jordbearbejdning og såning i det andet år.

- Derfor indeholder blandingerne både et- og flerårige arter og typisk vil nogle af de etårige arter smide frø, som spirer frem i år to, forklarer hun og tilføjer:

- Det er landmandens ansvar, at plantedækket i andet år stadig lever op til kravene, og her vil en blanding med mange arter øge sikkerheden for, at arealet også i år to kan godkendes.

Det anbefales at bruge frøblandinger med mange plantearter. De vil blomstre over en længere periode, hvilket er til gavn for alle typer af bestøvere, herunder honningbier, vilde bier, svirrefluer og sommerfugle.

Blandinger med mange arter er også kendetegnet ved forskellige plantehøjder, vækstforme og blomsterfarver, hvilket gavner naturen, diversiteten og samtidig er en fryd for øjet.

Læs også