Nordjylland er først med klima-lavbundsprojekt

Hals Mose i Nordjylland hjælper nu med at sænke hele Danmarks udledning af CO2.

Hals Mose rummer også en af landets sidste store sumpbirkeskove. Den bliver nu til urørt skov med højere vandstand. Foto: Jesper Edvardsen De sidste skovlfulde jord i et stort naturgenopretningsprojekt i Hals Mose er blevet flyttet. Foto: Aalborg Kommune

19. maj flyttede rådmand Jan Nymark Thaysen fra Aalborg Kommune de sidste skovlfulde jord i et stort naturgenopretningsprojekt i Hals Mose. Dermed blev der sat prop i udledningen af 2.263 tons CO2 årligt.

Projektet er det første, som udmønter den store politiske aftale fra 2021 om udtagning af 100.000 hektar lavbundsjord.

- I Aalborg er vi særdeles stolte af at være foregangskommune på de her klima-lavbundsprojekter og herved bidrage markant til det nationale mål om at sænke udledningen af CO2. Det er både godt for os i Nordjylland, men så sandelig også for os alle globalt, at en mose her i den vestlige del af Aalborg Kommune nu bidrager til at reducere hele Danmarks CO2 udslip, siger Jan Nymark Thaysen, rådmand i By og Land i Aalborg Kommune.

230 hektar bliver til mose

Den Danske Naturfond og Aalborg Kommune genopretter naturen i Hals Mose, så vilde dyr og planter får tabte levesteder tilbage, og der udledes mindre CO2 til atmosfæren. Det sker ved, at vandet igen vender tilbage på 230 hektar marker og naturarealer og genopliver den mose, som var der engang.

- Jeg er meget stolt over, at vi sammen kan hjælpe både natur og klima ved at genoprette naturen, som den var engang. Samtidig bliver der flere gode naturoplevelser til alle i Nordjylland. Det er et sandt »kinder-æg«. Vi står desværre både i en biodiversitetskrise og klimakrise, men med genopretningen af naturen i Hals Mose ser vi, at der er håb endnu og en vej frem, der kan være med til at løse begge dele, siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Første projekt med tilskudsordning

  • Aalborg Kommune og Den Danske Naturfond har sammen genoprettet naturen i den tidligere tørlagte Hals Mose til gavn for natur og klima.

  • Det er det første projekt, som er gennemført med bidrag fra den tilskudsordning på 600 millioner kroner, som er etableret for at sætte skub i klimaprojekter, der nedbringer landbrugets og Danmarks udledning af CO2 ved at udtage klimabelastende lavbundsjorde.

  • Målet med ordningen er at stoppe udledningen af i alt 65.000 ton CO2. Den nordjyske mose bidrager således med de første 2.263 ton CO2 eller 2,5 procent af målene med tilskudsordningen.

Fakta om naturgenopretningen

Naturfonden ejer 190 hektar af Hals Mose og Aalborg Kommune 40 hektar.

Områderne er lagt sammen til et stort naturområde på 230 hektar, skovdrift er stoppet, landbrugsdrift, gødskning og sprøjtning er ophørt, og vandet bragt tilbage til mosen ved at stoppe dræning og lukke afvandingskanaler.

Dermed får mosens særlige planter og dyr et nyt område at leve i. Det gælder for eksempel den høje og trompeterende trane og den kritisk truede kongeørn.

Hals Mose rummer også en af landets sidste store sumpbirkeskove. Den bliver nu til urørt skov med højere vandstand.

Når al skovdrift stopper, får skoven tid og plads til at gro vildt og naturligt og døde træer og grene kan dø og rådne til gavn for mange arter dyr og svampe.

Læs også