212 hektar: Naturstyrelsen har etableret det hidtil største statslige lavbundsprojekt

Naturstyrelsen har netop realiseret et kæmpe lavbundsprojekt ved Øbjerg i Tønder Kommune.

På et 212 hektar stort område ved Øbjerg tæt på Arrild i Tønder Kommune har Naturstyrelsen været i gang med at lukke dræn og grøfter, da området ved Øbjerg ikke længere skal dyrkes. Derudover er der blevet etableret tærskler i mindre vandløb, og adgangsvejene til vindmøllerne i området er blevet hævet.

Det betyder, at græsmarkerne hurtigt bliver vådere, og en række vilde planter og dyr efterhånden vil indfinde sig, oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

- I projektområdet er jorden tørvejord, og når tørv nedbrydes, så frigiver det CO2. Når man stopper dræningen af området, bliver området vådt, og så stopper nedbrydningen af tørven og dermed udledning af CO2. Som følge deraf bidrager projektet til at nå regeringens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent frem mod 2030, skriver Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen oplyser også, at projektet reducerer udvaskningen af kvælstof til Vadehavet, både fra selve området og fra oplandet.

Samarbejde med lodsejere

Lavbundsprojektet er blandt andet finansieret som en del af EU’s Landdistriktsprogram og bygger på et godt samarbejde med de lokale lodsejere.

- Projektet, der er et af de største lavbundsprojekter, der er realiseret til dato, må betegnes som en stor succes. Et lavbundsprojekt kommer aldrig fra plan til virkelighed uden et godt samarbejde med både tekniske rådgivere, entreprenør, lodsejere og kommunen, og det har været realiteten her ved Øbjerg fra start til slut, siger Bent Rasmussen, skovrider i Naturstyrelsen.

De berørte arealer i projektet er permanent udtaget af drift, hvilket vil sige, at der fremover ikke sker jordbehandling, gødskning og sprøjtning. Lodsejerne har derfor modtaget en kompensation for de tabte indtægter.

Ifølge Naturstyrelsen vil projektet reducere udledningen af CO2-ækvivalenter med cirka 3.400 ton årligt. Kvælstofreduktionen er på cirka 1,4 ton N per år.  

Læs også