101 lodsejere har sået blomsterfrø

Det er ikke kun landmanden og hans mejetærsker, der er gået i gang med at høste udbyttet af forårets markarbejde. Vilde bier og insekter har også travlt i de blomsterstriber, som mange lokale landmænd har sået blomsterfrø i langs vejkanten. 

I alt har 101 jordejere fået frø gennem rådgivningshuset Fjordlands ordning, hvor Thisted, Morsø, Skive og Lemvig Kommune har sponsoeret frøene.

- Det er dejligt at se, at blandt andet industrivirksomheder med et ledigt stykke jord også gør noget for at fremme biodiversiteten. Blomsterstriberne bringer os desuden i kontakt med borgere, som vi ellers ikke har et samarbejde med. Vi har for eksempel leveret vildt- og bi-planter til Thylejren, ligesom en del byboere har taget imod tilbuddet om blomsterfrø, siger Erik Poulsen fra Fjordland. 

Læs også