Vildtudbyttet faldt i seneste jagtsæson

Vildtudbyttet faldt med knap otte procent i jagtsæsonen 2021/22, viser den foreløbige Vildtudbyttestatistik. Råvildtet går fortsat markant tilbage med et fald på næsten 14 procent.

Lige som for pattedyr er der også tilbagegang i indberetningen af nedlagt fuglevildt. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Jægerne nedlagde markant færre dyr i jagtsæsonen 2021/22 end i sæsonen før. Det viser den foreløbige vildtudbyttestatisk, som forskere fra DCE – Aarhus Universitet hvert år laver for Miljøstyrelsen.

Ifølge Miljøstyrelsen bygger statistikken på indberetningerne fra knap 88 procent af sæsonens cirka 176.000 jagttegnsløsere. De skød cirka 147.000 færre dyr end året før, og det svarer til et fald i udbytte på 7,7 procent.

Tallene varierer dog meget fra art til art. Faldet i udbyttet er større for pattedyr end for fugle på grund af stor nedgang i antallet af nedlagt råvildt, ræv, hare og mårhund.

Udbyttet i kronvildt og dåvildt ligger derimod relativt stabilt på samme niveau med omkring 10.000 nedlagte dyr, og for andet år i træk er der indberettet flere dådyr end krondyr.

Størst fald for råvildt

Styrelsen oplyser endvidere, at udbyttet i råvildt er faldet støt siden 2009, og den netop afsluttede sæson er ingen undtagelse: Der blev nedlagt 77.000 stykker råvildt mod knap 89.000 i sæsonen før.

Med den seneste tilbagegang mellem 2020 og 2021 på 13,6 procent er udbyttet nede på samme niveau som i sæsonerne 1990/91 og 1991/92. Faldet afspejler højst sandsynligt en tilsvarende tilbagegang i bestanden, men årsagerne til det fortsatte fald er stadig uklare. 

Den såkaldte råvildtsyge – et sygdomsmønster med diarre, afmagring og øget dødelighed – har fået en del af skylden, men kan ikke alene forklare den fortsatte tilbagegang. Danske rådyr er generelt sunde, og faldet gennem de seneste 13 år skal også ses på baggrund af en voldsom vækst i de foregående år fra 1987, og frem til kurven knækkede i 2009.

 

Også tilbagegang for fugle

Lige som for pattedyr er der tilbagegang i indberetningen af nedlagt fuglevildt. I den seneste sæson blev der skudt cirka 1,7 millioner fugle, og det er cirka 118.000 færre end i forrige sæson. Blandt de talrigeste vildtarter ses de største tilbagegange for ringdue, gråand og krage, men krikand, pibeand og grågås er også gået markant tilbage.

Miljøstyrelsen fortæller videre på deres hjemmeside, at tilbagegangen i det hele taget ses for alle indberettede fuglearter undtagen fasan, som gik frem med cirka 13.000 individer og canadagås, hvor udbyttet steg med 100 individer.

Læs også