Meget stor søgning på tilskud til klima-lavbundsprojekter for andet år i træk

Udtagning af landbrugets lavbundsjorder spiller en vigtig rolle for forbedring af klimaet, når dræningen stopper og vandstanden hæves. Mange landmænd ønsker at gøre netop det. Det viser den seneste ansøgningsrunde til nye klima-lavbundsprojekter.

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 47 nye ansøgninger om tilskud til nye klima-lavbundsprojekter for i alt 645 millioner kroner under den nationale klima-lavbunds-ordning.

Projekterne gavner både natur og biodiversitet og mindsker udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Gennemføres alle projekter, kan det spare klimaet for op mod 75.000 tons CO2 om året, hvilket er cirka den samme mængde CO2, som 10.000 danskere udleder om året.

Projekterne omfatter landbrugsjorde på 5.000 hektar fordelt over hele landet.

- Udtagning af lavbund er helt afgørende for at nå vores klima- og miljømål for landbruget. Så jeg er glad for, at mange har ansøgt om at være med. Selvom opgaven er stor, viser interessen, at mange landmænd gerne vil være med til at udtage lavbundsjorde, der både gavner klima, natur og mindsker udledning af kvælstof til vandmiljøet. Der er gjort en aktiv indsats, som her giver resultater. Og selvfølgelig kigger vi nu på at løse, at flere her har søgt, end der er afsat midler til i år, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

- Vi har fået mange og gode ansøgninger, som vi nu går i gang med at behandle. Vi håber at kunne give svar til ansøgerne i løbet af efteråret, siger kontorchef Bettina Helle Jensen

I 2021, da klima-lavbundsordningen åbnede for første gang, var der også stor interesse for den nye tilskudsordning, og Miljøstyrelsen gav tilsagn til udtagning af 2.300 hektar landbrugsjord.

Det første klima-lavbundsprojekt blev færdigt og indviet i maj 2022.

Læs også