Bliv klar til at den grønne omstilling i landbruget

Natur- og miljøkonsulent i LandboNord giver inspiration til, hvordan man bedst kan få udnyttet udtagningen af fire procent af sine omdriftsarealer til gavn for biodiversitet og mennesker.

Med de fire procent omdriftsareal, der skal udtages, er der ifølge Anders Vindberg Boel gode muligheder for at binde naturen sammen med forskellige tiltag.

Af Anders Vindberg Boel, natur- og miljøkonsulent, LandboNord

Med den nye landbrugsreform er en af de helt store samtaleemner GLM-8 kravet om de fire procent. For alle jordbrugere gælder nemlig kravet om at udlægge fire procent af omdriftsarealer til ikke-produktive arealer.

En af de helt store problematikker i den forbindelse har været fragmenteringen af landskabet. Opdelingen af naturområder; fordi de enten er blevet fjernet, byerne bygget til, markene er blevet større også videre. Derfor er afstanden mellem naturområderne for store for rigtig mange arter af dyre- eller planteliv.

Omkring 60 procent af Danmarks areal er landbrug, så landbruget spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at få mere natur.

Tilskud

Hvis du som landmand udlægger mere end kravet på de fire procent, kan du søge støtte til de tiltag. Hvis du vælger at udlægge over syv procent, er der flere penge at hente.

Derudover er der mulighed for at søge tilskud til små beplantninger, for eksempel via tilskudspuljen Plant for Vildtet. Her får du tilskud til træer og buske, som du planter i eksempelvis en ugunstig kile på en af dine marker.

Dine muligheder

Når du skal ud at finde de fire procent, er der to ting, der kan hjælpe. Her i LandboNord anbefaler jeg at tage fat i en af vores planteavlskonsulenter fra PlanteRådgivningen og få rådgivning om at udtage marginale jorde, der hovedsageligt tager form som ufremkommelige kiler og små jorde.

En anden mulighed er at få lavet et Naturtjek. Her har vi samlet et tværfagligt naturteam, som kortlægger de naturelementer, der er på ejendommen, og hvordan du fremadrettet kan skabe mere natur. På den måde kan du få inspiration til at gøre mere for naturen, mens du udtager fire procent.

Jagten bliver bedre

Små forskellige naturelementer er med til at binde naturen sammen og skabe gode forhold for en lang række arter.

For at forbedre jagten er det vigtigt, at naturen bliver bundet sammen. Med de fire procent, der skal udtages, er der hermed gode muligheder for at binde naturen sammen med forskellige tiltag.

Hvordan ser de fire procent ud?

Mulighederne for, hvordan naturen kan se ud på de pågældende fire procent, er mange, og de kan tilpasses til dine drømme og ønsker. Det kan være en af følgende eller flere forskellige:

Bræmmer

Faunastriber

Remiser

Småbiotoper

Brak

Hvis du har mindre remiser og lignende inde i din markblok, kan de tælles med i fire procent. Ellers skal det være nyetablerede tiltag.

Læs også