Kommune anker principsag om erstatning til landmand

Aabenraa Kommune anker en sag til landsretten om erstatning til landmanden Eskild Johnsen, som fik et stykke eng forsumpet af et kommunalt projekt.

En årelang principsag, som Landbrug & Fødevarer sammen med LandboSyd fører for landmand Eskild Johnsen, Bjerndrup i Sønderjylland, er langt fra slut endnu.

Det står fast, efter at Aabenraa Kommunes økonomiudvalg har besluttet at anke en dom i byretten, hvor Eskild Johnsen blev tilkendt en erstatning på 270.000 kroner plus renter som følge af forsumpning af hans jord i Tinglev Mose i forbindelse med et kommunalt naturgenopretningsprojekt.

I første omgang havde Aabenraa Kommune tilbudt Eskild Johnsen 4.000 kroner, fordi Aabenraa Kommune vurderede, at kun 0,1 hektar var påvirket. Da Overtaksationskommissionen i 2017 forhøjede erstatningen til 94.000 kroner, trak kommunen den sønderjyske landmand i retten.

Overrasket over dom

I dommen fra den 15. februar er byretten enig med Landbrug & Fødevarer i, at 6,5 hektar jord er blevet påvirket af projektet, som ifølge organisationen begyndte helt tilbage i 1999.

Dommen overrasker Aabenraa Kommune, som ikke er enig i, at det alene er naturgenopretningsprojektet, som skulle være årsagen til, at lodsejerens arealer over tid er blevet vanskeligere at anvende til landbrugsdrift, mens udefrakommende faktorer som koldforbrænding, øget nedbør og topografiske forhold ikke spiller ind.

- En eventuel yderligere erstatning skal gives på det bedst mulige oplyste grundlag, og det mener vi ikke, at vi har fået i denne sag

Jan Riber Jakobsen (C), borgmester i Aabenraa Kommune 

- Vi vil strække os langt for at undgå at lægge sag an mod en lodsejer og derved også en af kommunens egne borgere, det skal være sagt med det samme (…). Men når det er sagt, så mener vi også, at en eventuel yderligere erstatning skal gives på det bedst mulige oplyste grundlag, og det mener vi ikke, at vi har fået i denne sag, hvorfor vi anker sagen, lyder det fra borgmesteren, Jan Riber Jakobsen (C), i en pressemeddelelse.

Både Aabenraa Kommune og Landbrug & Fødevarer ser sagen som principiel, da den kan få betydning for fremtidige naturgenopretningssager i resten af landet.

Sagen kort

  • Striden mellem Eskild Johsen, Bjerndrup, og Aabenra Kommune har strakt sig over 20 år, efter det daværende Sønderjyllands Amt gennemførte et naturprojekt med hævet vandstand i Tinglev Mose
  • 15. februar: Byretten i Sønderborg afsiger en dom, som giver Eskild Johnsen en erstatning på 270.000 kroner plus renter, fordi hans engjord blev forsumpet af det kommunale projekt

  • 28. februar: Økonomiudvalget i Aabenraa Kommune anker dommen til landsretten

Læs også