CAP23Tour – For vildtets skyld!

Kom med når Danmarks Jægerforbund kommer rundt i landet og fortæller om den nye CAP-reform set fra vildtets side.

Den 1. februar 2023 trådte den nye landbrugsreform i kraft. Det betyder blandt andet, at mulighederne for at etablere vildtplejetiltag, ikke er de samme som hidtil.

Der vil være lagt vægt på mulighederne inden for rammerne af den nye landbrugsreform. Heriblandt muligheder for etablering af tiltag til vildtet i de udtagne arealer.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Tilmelding påkrævet. Der vil blive solgt kaffe og kage til arrangementerne. 

Tirsdag den 28. marts klokken 19, Nordjyllands Landbrugsskole, Halkjærvej 3, Nibe

Onsdag den 29. marts klokken 19, Stenlille Jagtforening, Plantagevej 1C, Sorø

Program:

  • Oplæg om CAP-reform ved Vildt-og naturkonsulent fra Danmarks Jægerforbund.
  • Hvilke muligheder har vi for at tilgodese både vildt og dets levesteder under CAP-reformen.

Læs også