Udsætningsforlig i Vildforvaltningsrådet går hånd i hånd med CAP’en

Ny indstilling fra Vildtforvaltningsrådet kan være med til at fremtidssikre udsætningen af fasaner og agerhøns til jagt. Vores anbefaling er at medtænke GLM8-kravet i arbejdet med at skabe gode betingelser for vildtet.

Af jagt- og naturkonsulent Jonas Harboe Jensen, Patriotisk Selskab

I 2022 bad den daværende miljøminister Vildtforvaltningsrådet om at udarbejde et forslag til, hvordan fremtidens regler om udsætning af fuglevildt kunne udformes, så udsætningen ikke belaster vores natur og miljø. Denne sommer fremlagde Vildforvaltningsrådet sit forslag, som vi nu afventer miljøminister Magnus Heunickes beslutning om.

Vores forventning er, at indstillingen i store træk vil blive vedtaget. Dens væsentligste punkter er:

  • Udsætning af gråænder skal udfases inden for fem år
  • Udsætning af fasaner og agerhøns vil stadig være muligt, men under skærpede krav i forhold til tidligere

Skærpede krav ved udsætning af fasaner og agerhøns

De skærpede krav tager udgangspunkt i devisen, at hvis man udsætter fasaner eller agerhøns, skal man også levere mere natur – altså forbedre levestederne for vildtet. Derudover skal alt opdræt være godkendt, og det obligatoriske udsætningskursus for udsætningsansvarlige bliver differentieret i længde, i forhold til hvor mange fugle man ønsker at udsætte.

Der vil til stadighed være krav om biotopplaner samt indberetning af udsat vildt. Forligsperioden er forlænget til at gælde 10 år.

Hvad betyder det på bedriften?

I praksis betyder Vildtforvaltningsrådets indstilling, at vi skal finde flere steder i vores åbne land, hvor der er plads til vildtet. Her er det oplagt at medtænke CAP-reformens GLM8-krav om at udtage fire procent af produktionsarealet.

Ved at etablere småbiotoper er det for eksempel muligt at slå to fluer med et smæk: Du udtager areal fra produktionen og forbedrer samtidig forholdene for fuglevildtet.

En sidegevinst er muligheden for at rette dine marker ud, så du opnår en bedre udnyttelse af både maskiner og arbejdstid.

Læs også