Naturkvaliteten sættes under lup

Siden 2015 har Initiativgruppen Houlkær stået i spidsen for et projekt i naturområdet Klostermarken i Viborg, hvor biodiversiteten udvikles og studeres. Med økonomisk støtte fra Hedeselskabet skabes der nu flere nuancer i forsøgene.

Helt konkret har projektet siden starten gået ud på at give mulighed for at undervise, demonstrere, dokumentere og forbedre biodiversiteten i et forsøgsareal på 15 felter á 100 kvadratmeter i naturområdet på Klostermarken.

Naturområdet består af godt 70 hektar, hvor Grønt Partnerskab i Viborg i 2015 fik tilladelse af Naturstyrelsen til at anlægge forsøgsfelterne.

Projektet, der drives af frivillige, er rettet mod eleverne i Viborg Gymnasium og de lokale folkeskoler. Men også den almindelige borger kan ved hjælp af informationsskiltene følge med i forsøgene og være med til at bedømme, hvilken plejemetode der fungerer bedst.

Hvert år analyseres floraen i samarbejde med skole- og gymnasieeleverne, som er med til at udføre projektet. På denne måde kommer de forskellige plejestrategier frem i lyset – fra »slå græs og lade ligge« til »dybdepløje, så det næringsrige muldlag gemmes og næringsfattig råjord kommer øverst, derefter slå græs og fjerne det afslåede«.

15 felter med variation

I 2023 har Hedeselskabet doneret 35.000 kroner til at dybdepløje tre af de 15 forsøgsfelter sammen med andre mindre vedligeholdelsestiltag.

Dybdepløjningen skal fortages for at ændre plejestrategien for de tre felter, da man hidtil ikke har oplevet de store ændringer her i forhold til floraen. Det forventes, at der efterfølgende kommer tydelige tegn på en forøget naturscore og dermed en større grad af biodiversitet.

Viborg Museum har godkendt forsøgsfelterne, der skal dybdepløjes, da man ikke har fundet noget af arkæologisk interesse. Det betyder, at projektet har fået grønt lys til at fortsætte. Lige nu afventer Hedeselskabets udførende virksomhed HedeDanmark bedre vejr, før dybdepløjning kan fortages, så maskinen ikke sætter sig fast i den våde jord.

Læs også