Fynsk interesse for at pleje naturområder

- Heldigvis er der mange her på Fyn, som byder ind på afgræsning af naturområder, fortæller biolog Kasper Skjærlund, Naturstyrelsen.
- Heldigvis er der mange her på Fyn, som byder ind på afgræsning af naturområder, fortæller biolog Kasper Skjærlund, Naturstyrelsen.

Svanninge Bakker er et af de største områder, som Naturstyrelsen på Fyn administrerer. Andre steder, hvor ligeledes er skrænter, som skal plejes, er for eksempel Røjle Klint og Jøvet ved Fyns Hoved. I alt har Naturstyrelsen 90 forpagtninger på naturområder på Fyn, og blandt de større udbud i år, foruden Svanninge Bakker, er Sollerup ved Arreskov Sø og Lærkedal ved Glamsbjerg.

- Heldigvis er der her på Fyn ret mange, som byder ind på afgræsning af naturområder, også mindre arealer, oplever Kasper Skjærlund, der sammen med en kollega har ansvaret for naturpleje i det fynske område.

Interessen gør, at der normalvis betales for at stå for afgræsning, og højestbydende hektarpris får opgaverne.

Naturstyrelsen har to former for aftaler. Dels græsaftaler, hvor der er sørget for indhegning, og hvor EU-tilskuddet tilfalder styrelsen. Eller forpagtningsaftaler, hvor naturplejeren forpagter arealet i en periode og henter alle tilskud.

- Græsningsaftaler, hvor vi typisk betaler for ydelsen, er der kun få af på Fyn, fortæller biologen fra Naturstyrelsen.
 

Læs også

Ny lærebog om natur og biodiversitet i landbruget
Biodiversitetstiltag: Resultaterne er landet
Atter stor interesse for jordfordeling
Første multifunktionelle jordfordeling kommer på skinner
Små tiltag kan gøre en stor forskel for dyr og insekter
Nyt stort område til våd og vild natur indvies af miljøministeren