Fond hædrer dygtigste landbrugselever

Sydbank Fonden hædrer fem unge landbrugselever med 15.000 kroner.

Initiativet er en del af Sydbank Fondens lærlingelegater, som er stiftet for at vise påskønnelse over for de unge, der uddanner sig inden for de praktiske fag. Pengene fra lærlingelegaterne kan bruges på f.eks. videreuddannelse eller opkvalificering eller andet, der har relation til faget.

- Det har været enormt inspirerende at møde nogle af de dygtige og glade unge mennesker, der er med til at tegne fremtiden for dansk landbrug. Vi har fokuseret på godt kammeratskab, flid, faglig dygtighed og ikke mindst høje ambitioner for dem selv og landbrugserhvervet. Det er alle fem modtagere eksemplariske beviser på, siger Brian Skov Nielsen, områdedirektør for Sydbank Landbrug.

For fonden har det været vigtigt, at praktikstedet har fokus på det gode landmandskab, hvor der tages hensyn til dyrevelfærd, klima, naturpåvirkning og gode forhold for medarbejderne.

- Det er den slags virksomheder, vi i Sydbank betragter som en del af fremtidens landbrug, siger Brian Skov Nielsen.

Udvælgelsen er sket blandt kandidater fra landets 12 landbrugsskoler og foretaget af en komité bestående af bestyrelsesformand i Arla, Jan Toft Nørgård, bestyrelsesmedlem i Danish Crown, Jonas Würtz Midtgaard, samt Brian Skov Nielsen, områdedirektør for Sydbank Landbrug.

De fem legatmodtagere er:

  • Lasse Haahr Larsen, Grindsted Landbrugsskole og i praktik hos Krogsminde I/S

  • Jonas Bækman Elsted Hansen, Kjærgård Landbrugsskole og i praktik hos Jens Johannesen

  • Magnus Nordendahl, Morsø Landbrugsskole og i praktik hos Stakildgaard v/Jakob Gade

  • Magnus Rødbro Koller, Nordjyllands Landbrugsskole og i praktik hos Rasmus Balser Christensen

  • Anton Dalum, Gråsten Landbrugsskole og i praktik hos Knud Jørgen Lei

Læs også