Græsning gav plads til spurvefugl

På Slettemose ved Rørvig har naturgenopretning og mange års græsning med heste og kvæg omdannet landbrugsmarker til et yndet yngleområde for den lille spurvefugl rødrygget tornskade, skriver Naturstyrelsen.

- Vi er meget begejstrede for det store arbejde, man har lavet i Rørvig Fuglestation. Især fordi det løbende viser, at vores forvaltning virker. Rødrygget tornskade foretrækker en buffet af store insekter, krybdyr og padder og er derfor en rigtig god indikator for, om naturkvaliteten er høj i et konkret område, siger skovrider Jens Peter Simonsen.

Græsningen har været det vigtigste element i genskabelsen af en lang række naturlige græsser og urter, der har fået lys og luft. Blandt større tiltag er der blevet fældet en granskov, gamle drænrør er fjernet, og der er lavet en ny mere slynget åben grøft, der munder ud i Isefjorden.

Læs også