Ny planteavlskonsulent i Patriotisk

Den 1. december begyndte Simon Andersen som planteavlskonsulent i Patriotisk Selskab.  

Simon er uddannet agronom med speciale i klimaforandringernes påvirkning af landbrugsafgrøder, dyrkning af hestebønner samt kvælstoftildeling.

Frem til sin ansættelse arbejdede Simon med jordstruktur og mykorrhizasvampe ved Københavns Universitet.  

Ved Patriotisk Selskab skal Simon blandt andet arbejde med markplanlægning, og han ser frem til ny viden om gødskning og planteværn.

Han vil desuden udarbejde fællesskemaer, deltage i arbejdsgrupperne for henholdsvis præcisionsjordbrug og reduceret jordbearbejdning samt indgå i forsøgsarbejde og jordprøveudtagning.   

Læs også