Mindeord Leo Yding Sørensen

Af Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef Danske Æg

Den 21. december sov fjerkræbranchens »grand old man« Leo Yding Sørensen, Ringkøbing, stille ind. Han blev 85 år gammel.

Yding Sørensen blev færdig som agronom på Landbohøjskolen i 1962, hvorefter han blev ansat som videnskabelig assistent på Forsøgslaboratoriets afdeling for fjerkræforsøg. I 1963 blev han konsulent i fjerkræavl ved de Samvirkende fynske Husmandsforeninger. I 1965 blev Yding Sørensen ansat som landskonsulent ved Landsudvalget for Fjerkræ, og her blev han kontorchef i 1972. I denne periode var han en af initiativtagerne til dannelsen af Fjerkræbranchens Samarbejdsudvalg, der senere blev til Fjerkrærådet, i erkendelse af, at hvis en lille branche skal have indflydelse og kunne varetage erhvervets interesser optimalt, er det nødvendigt at stå sammen.

Sammen med Alice Andersen købte Yding Sørensen gården på Ø. Finderupvej i Skjern i 1980, og her opbyggede han sammen med Alice en SPF-svinebesætning, og senere kom der også en slagtekyllingebesætning til.

Yding Sørensen slap dog ikke tilknytningen til fjerkræbranchen, for samtidig med flytningen til Vestjylland tiltrådte han som leder af avlsarbejdet med konsumæg hos avlsselskabet ASA Chick. Da ASA Chick indstillede avlen med konsumægshøner i 1984 blev Yding Sørensen økonomikonsulent ved Herningegnens Landboforening.

Da Dansk Erhvervsfjerkræ pr. 1. januar 1987 skulle finde en afløser for den hidtidige sekretær og redaktør, faldt valget naturligt på Yding Sørensen, der derved kom tilbage til den branche, som stod hans hjerte meget nær. Indtil 1998 varetog Yding Sørensen næsten egenhændigt jobbene som sekretær for Dansk Erhvervsfjerkræ og redaktør for bladet af samme navn, hvorefter der blev igangsat et glidende generationsskifte med undertegnede. Men selv da dette generationsskifte var endelig gennemført i foråret 2005, forblev Yding Sørensen aktiv i branchen, både som freelanceskribent til Dansk Erhvervsfjerkræ indtil 2018 og som administrator for ChickPulp A.m.b.A. indtil 2018.

Yding Sørensens interesse, engagement og arbejdsevne var også legendarisk, og alle opgaver blev udført meget grundigt og omhyggeligt med positiv vedholdenhed – uden at skele til klokken. Rigtigt mange opgaver blev løst og utallige telefoner blev besvaret også udenfor det, som næsten alle andre opfatter som normal arbejdstid.

Ved akutte opgaver kunne de folkevalgte bestyrelser også altid regne med Yding Sørensen. Det illustreres måske bedst ved en situation under opstarten af ChickPulp, hvor chaufføren var blevet forsinket og af hensyn til køre-hviletidsreglerne ikke kunne gennemføre hjemkørslen af lastbilen fra Finland. Yding Sørensen startede straks bilen i Ringkøbing klokken 11, og via Sunds for at hente en ny chauffør  gik turen til en rasteplads nord for Stockholm, hvor ChickPulps lastbil fik ny frisk chauffør. I stedet for at tage en overnatning i Sverige valgte Yding Sørensen at vende næsen hjemad, fordi der næste dag ventede nye opgaver. I alt var turen frem og tilbage på godt 1.600 kilometer, men så kunne Yding Sørensen også gå i sin egen seng hjemme i Ringkøbing klokken et om natten.

Som redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ havde Yding Sørensen en letflydende og skarp pen, der adskillige gange bragte ham på kollisionskurs med nogle af branchens meningsdannere og direktører, som følte, at han gik dem for nær. Fortrydelsen dampede dog ofte hurtigt af igen, for ingen var i tvivl om Yding Sørensens uafhængighed, og at han altid beskrev situationen, som han så den – ofte ud fra det der var eller burde være producenternes synsvinkel.

Gennem sine over 55 år i fjerkræbranchen opnåede Yding Sørensen et enestående kendskab til ethvert hjørne af fjerkræbranchen i Kongeriget – fra Dueodde til Hvide Sande og videre til Færøerne.

Ingen anden forstod som Yding Sørensen fjerkræbranchens forhold – og både når det gjaldt producenternes og virksomhedernes (andels- eller privatejede) forhold, var han i stand til at forklare og formidle problemstillingerne på en klar og tydelig måde.

I 2013 udgav han efter utallige timers research på arkiver over hele landet to-binds værket »Fjerkræbranchen i 1900-tallet«, hvor han godt hjulpet af Alice, på 1.100 sider beskrev udviklingen i fjerkræbranchen i Danmark fra 1880 til 2005.

Som tak for sin mangeårige indsats blev Yding Sørensen på fjerkrækongressen i 2013 hædret med Det Kongelige Danske Landhushusholdningsselskabs »Store Sølvmedalje – Beviis for en god borgers udviiste patriotiske fliid«.

Den historiske interesse stoppede dog ikke, og i 2015 udgav han bogen »Sødal efter 1919 og statshusmandsbrugene på Sødal Mark«, hvor han beskrev den spændende udvikling på den gamle herregård Sødals jorder efter 1919 med etablering af 15 nye statshusmandsbrug og hjem på de tidligere herregårdsmarker, der også betød en flerdobling af den animalske produktion.

Yding Sørensen interesserede sig bredt for litteratur og samfundsforhold, og han var en ivrig revyentusiast, og der var hvert år faste traditioner med revybesøg med venner og familie på Bornholm, i Cirkusrevyen, Nykøbing Falster Revyen og ikke mindst Rottefælden i Svendborg.

Yding Sørensen havde en stor familie, som han fulgte levende med i, og allerede i 1978 samlede han viden om slægten i en bog. Yding Sørensen var en samlende figur for familie, venner, kollegaer og kredsen af gamle studiekammerater, og han gjorde en stor forskel for mange mennesker.

Æret være Leo Yding Sørensens minde.

Læs også