Naturpris til naturplejere

15. Juni Fondens store naturpris på 150.000 kroner blev på plantekongressen i Herning givet til Jersore Galloway. Poul Martin Petersen i Hem fik 75.000 kroner for at sikre sjælden hvid orkidé med helårsgræsning med heste.

I forbindelse med Plantekongres 2018 i Herning Kongrescenter uddelte 15. Juni Fonden igen i år naturpriser for en ekstra indsats for Danmarks natur.

Fondens store pris på 150.000 kroner blev tirsdag aften  givet til Jersore Galloway ved Bogense, der drives af formanden for Fynsk Kødkvæg, Jytte Schaldemose, og hendes mand, Erik Pedersen. Parret fik prisen for deres pionerindsats som græsningsentreprenører i »Projekt Grøn Omstilling - naturpleje som driftsgren«.

Jytte Schaldemose og Erik Pedersen forpagter blandt andet naturarealer i Brende Ådal, som er egnede til ekstensiv græsning, og her realiseres helårsgræsning med deres besætning af Galloway. I alt afgræsser besætningen på 170-180 dyr ca. 350 ha naturarealer.

15. Juni Fondens pris på 75.000 kr. gik til Poul Martin Petersen, Hem i Mariagerfjord Kommune. Han ejer et af tre steder i Danmark, hvor man med sikkerhed ved, at den uhyre sjældne orkidé hvid sækspore vokser. Planten står på den danske rødliste som akut truet.

Plantens overlevelse afhænger optimal ekstensiv græsning. Poul Martin Petersen har medvirket til netop at sikre de rette forhold for hvid sækspore. Under kyndig vejledning fra og i tæt samarbejde med biologer i Mariagerfjord Kommune sikres nu helårsgræsning med heste, der ikke tilskudsfodres.

 

Læs også