Nye ansigter i LandboNord

Malene Jakobsen er ansat som økologikonsulent ved LandboNord. Malene er uddannet cand.scient. i agrobiologi fra Aarhus Universitet i 2014 og har efterfølgende taget en ph.d. ved Institut for Agroøkologi, hvor hun også har arbejdet som videnskabelig assistent.

Især miljø og klima i den økologiske primærproduktion har haft Malene Jakobsens interesse. Sideløbende med studierne har hun i perioder arbejdet som landbrugsmedhjælper, primært på økologiske husdyrbedrifter. Hos LandboNord skal hun dels være rådgiver for egen kundeportefølje og dels hjælpe med at få sat spot på økologirådgivning.

Peter Neistskov Jensen er ansat som forsøgsmedarbejder i PlanteRådgivningen ved LandboNord. Han er uddannet landmand og kommer fra en stilling på Vrejlev Kloster, hvor han har været ansvarlig markmand de sidste 25 år. I LandboNord bliver hans primære arbejdsopgaver forsøgsarbejde samt udtagning af jordprøver.

Lisa Grubak Kragh er ansat som lønadministrator i LønService ved LandboNord. Hun kommer fra stilling som lønassistent hos Nordjyske Medier i Aalborg. Hun har mange års erfaring med løn- og personaleadministration og har blandt andet tidligere arbejdet som lønassistent hos Statens Administration i Hjørring og inden da hos Arkil Holding i Haderslev.

Mette Neist er ansat som socialkonsulent ved LandboNord. Hun er uddannet socialrådgiver og misbrugsterapeut og kommer fra en stilling som teamleder i Beskæftigelsesafdelingen i Jobcenter Hjørring, hvor hun har været daglig leder for 20 medarbejdere. I de sidste 18 år har Mette arbejdet indenfor arbejdsmarkedsområdet i henholdsvis Jobcenter Hjørring og Jobcenter Frederikshavn.

Hun har en bred erfaring inden for de sociale og beskæftigelsesmæssige områder fra stillinger som socialrådgiver, faglig konsulent og teamleder. Som socialkonsulent hos LandboNord skal Mette Neist rådgive og vejlede LandboNords kunder inden for den brede vifte af opgaver om arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen.

Niels Bech er ansat som planteavlskonsulent ved LandboNord. For mange vil han være et kendt ansigt, da han indtil 2015 var ansat som planteavlskonsulent i LandboNord, hvorefter han fik job hos Limfjordens Rodfrugter, hvor han blev specialiseret i produktion af blandt andet gulerødder. I LandboNord skal Niels Bech servicere nye som gamle kunder – blandt andet i Randers-området. 

Læs også