Ni foreninger vil have bred politisk aftale

De ni landbrugsforeningerne bag Velas vil have en bred politisk landbrugsaftale på Christiansborg. Det gjorde foreningerne blandt andet klart over for De Konservatives formand, Søren Pape og Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, som begge deltog i et møde med foreningernes formænd og næstformænd i mandags.

- Det er afgørende, at vi får en aftale på plads, der har bred politisk opbakning, så vi sikrer ejerskab og forankring og kan regne med, at det er den vej, vi skal – også i fremtiden, siger Henrik Nielsen, formand for Østjysk Landboforening.

To af de store knaster i regeringens udspil er ifølge Velas-foreningerne kravet om flere efterafgrøder og udtagningen af lavbundsjord, der skal finansieres gennem EU’s landbrugsstøtte.

- Flere efterafgrøder er en katastrofe for den enkelte landmand. Samtidig løser et ensidigt fokus på kvælstof ikke udfordringerne i vores fjorde. Det kræver helt nye og lokale tiltag og værktøjer, hvor afsættet er de udfordringer, der er lokalt i den enkelte fjord og oplandet, siger Torben Povlsen, formand for Centrovice.

Læs også