Græsset kommer sent i gang i år

Landbrugsstyrelsen er bekendt med, at jordtemperaturen mange steder i landet har forsinket græssets vækst i dette forår. Det oplyses i Velas FlexNyt.

I nyhedsbrevet minder Velas derfor om, at i tilfælde, hvor dyrene ikke er kommet på græs endnu, skal man huske at skrive begrundelsen i logbogen og gerne fotos af situationen.

Det oplyses endvidere, at selvom græsningssæsonen for økologiske dyr officielt startede 15. april, så kan økologiske kreaturer holdes på stald i græsningssæsonen, hvis vejrforholdene betinger det.

Reglerne kan der findes mere om på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Læs også