Hoteller og busskure kan have bremset biers tilbagegang

Det kan måske være hoteller og busskure, der har bremset biernes tilbagegang i Nederlandene, oplyser Okologisk.dk med The Guardian som kilde.

Det ser i hvert fald ud til, at en national bi-strategi i Nederlandene virker efter hensigten, eftersom 11.000 frivillige sidste uge talte, at deres haver i gennemsnit havde besøg af 18-20 bier og blomsterfugle i løbet af en halv time, hvilket indikerer, at antallet af bier i byerne er stabilt.

I Amsterdam har bystyret ifølge Okologisk.dk bygget såkaldte bi-hoteller, som kan være en samling pinde, kviste og træstammer med små hulrum, sået blomster frem for græs flere steder i byen og indført et forbud mod brug af pesticider på offentlige arealer.

I Utrecht har man sået blomster på tagene på busstoppestederne og bivenlige flerårige blomster i vejsider, diger og ved togskinner.

 

Økonomisk Råd anbefaler kvotemarked

Kvotemarkedet bør være det bærende element i EU's klimapolitik, mener Lars Gårn Hansen, professor ved IFRO på KU og medlem af De Økonomiske Råds formandskab. I et indlæg i Altinget argumenterer han for, at EU's klimapolitik bør fokusere på at forbedre og udbrede kvotesystemet.

Kvotesystemet adresserer, i modsætning til eksempelvis krav om VE og energibesparelser, direkte reduktion af udledning af klimagasser på en omkostningseffektiv måde. Dermed har EU's kvotesystem et potentiale til at inspirere de lande i verden, som i dag har en mindre ambitiøs klimapolitik.

 

Forbrugere skal guides bedre

En ny kampagne fra Fødevarestyrelsen skal få flere forbrugere til at vælge højere dyrevelfærd i ordningen med ét, to eller tre velfærdshjerter.

- Ifølge en undersøgelse fra YouGov kender 69 pct. af forbrugerne statens dyrevelfærdsmærke, men de ved ikke nok om forskellene mellem hjerterne i ordningen, hvor tre hjerter angiver den højeste dyrevelfærd, skriver Okologisk.dk.

Læs også