Limagrain er nu Europas førende forædler af raps

Limagrain er ifølge en nylig markedsundersøgelse udført af Kleffmann-Kynetec markedsledende på hybridraps i Europa. Det oplyser selskabet i en meddelelse.

- Succesen er skabt på baggrund af et målrettet fokus på forædling af sorter bredt tilpasset til dyrkning i Europa, kombineret med introduktionen af en række nye egenskaber, der øger dyrkningssikkerheden. Her kan nævnes skulpeopsprings-resistens, og resistens mod en række sygdomme herunder lys bladplet og virussygdommen rapsrødsot, fortæller Lars Bonde Eriksen, produktchef ved Limagrain i Danmark.

Han tilføjer, at det i Danmark er sorter som LG Aviron, Artemis, Aurelia og Ambassador, der har sikret den store salgsfremgang.

Alene i 2020 blev salget af Limagrain’s sorter til danske landmænd mere end fordoblet, fortæller Ole Schmidt, direktør for Limagrain, Danmark.

- Ifølge tal fra Danmarks Statistik er udbytterne steget med hele 30 procent siden årtusindeskiftet, og danske landmænd ligger nu i den absolutte top med største udbytter i Europa i gennemsnit for årerne 2017-2019.

Limagrain har de seneste fem år fordoblet markedsandelen for raps i Europa.

Læs også