Noter side 2

Samarbejde skal hjælpe med tildelingskort

For at landmanden skal kunne bruge tildelingskort til tildeling af planteværn og kvælstof, kræver det, at hans sprøjte og terminal kan læse og omsætte data fra tildelingskort til en reel tildeling. Tildelingskortene udarbejdes af satellit eller dronebilleder, som skal være opdaterede, have den tilstrækkelige kvalitet og være tilpasset landmandens terminal.

Dette har traditionelt givet en række udfordringer for den almindelig travle landmand, som har fokus på bedriften, og mindre på IT og teknik.

Brdr. Toft - Sprøjtespecialisten og Dansk Planteinspektion har derfor indgået et samarbejde for at sikre, at den enkelte landmand kommer godt og nemt i gang, når det gælder nyindkøb, opgraderinger og opstart. Brdr. Toft løser alle maskintekniske udfordringer, mens Dansk Planteinspektion sørger for en god opstart af tildelingskort i den enkelte bedrift, og fremadrettede leverancer af tildelingskort.

--

Anbefalinger til mere plantebaseret landbrug 

Et nyt nordisk partnerskab sætter fokus på bæredygtig produktion af mad. Det gør de med en ny rapport og 40 konkrete anbefalinger til at fremme en bæredygtige udvikling mod et klimavenligt og mere plantebaseret landbrug.  

Bag anbefalingerne står Rådet for Grøn Omstilling, svenske AirClim og finske Natur och Miljö, som netop har udgivet rapporten »Nordisk mad i forandring – muligheder for lavere udledninger i landbruget«.  

De 40 anbefalinger fordeler sig på tiltag i dyrkningen af plantebaserede proteiner, en omstilling af den animalske produktion, fødevareproducenter og detail, forskning og udvikling, national politik, EU-politik og landbrugsstøtte og forbrugere.  

Læs også