Noter Nord uge 41-2021

Nyuddannede landmænd valgt til nyt talentforløb

Danmarks dygtigste faglærte landmænd inden for Kvæg og Gris er med i et nyt talentforløb, som er udviklet i et samarbejde mellem LandboUngdom, Danske Landbrugsskoler og Landbrug & Fødevarer.

Talenterne er udpeget af landbrugsskolerne, som har udvalgt nyuddannede faglærte landmænd på henholdsvis kvæg og griselinjen ud fra et sæt udvælgelseskriterier. I alt 18 talenter – ni på hver linje – er med i forløbet.

Udvælgelseskriterierne har fokus på om eleven er en værdig repræsentant for erhvervet, den bedste inden for sit område på skolen og er fremtidens landmand enten som selvstændig eller anden markant stilling.

Talentforløbet består af en række netværksmøder, hvor deltagernes faglighed bliver udfordret gennem faglige besøg hos nogle af de dygtigste landmænd og fagpersoner i Danmark.

Statistik: 450 landmænd investerer i landbrug i udlandet

Rumænien topper listen over mest attraktive investeringsland for danske landmænd sammen med Polen og Slovakiet. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som har opgjort, hvilke lande danske landmænd i 2020 har investeret i.

I 2020 var der 450 danske bedrifter med investering i landbrug i udlandet. Blandt europæiske lande uden for EU er der særligt investeret i Ukraine og Rusland.

- Antageligt er de østeuropæiske lande attraktive i kraft af lave lønninger og lave jordpriser. Investering i landbrug i lande uden for Europa forekommer kun i beskedent omfang. Tallene omfatter alene landmænd med bedrifter i Danmark og dækker altså ikke danske statsborgere, som driver landbrug i andre lande uden at have landbrug i Danmark, lyder Danmarks Statistiks kommentar til statistikken.

De fleste landmænd, godt 60 procent, investerede i 2020 under 10 millioner kroner i udenlandsk landbrug. 12 procent investerede for mindst 25 millioner kroner.

Det store flertal investerede i samarbejde med andre landmænd og ret hyppigt i landbrug med husdyrproduktion. Et mindretal udøvede aktivt ejerskab. Det ser derfor ud til, at den gængse model er, at man ansætter en lokal driftsleder til at varetage den daglige ledelse, lyder det det fra Danmarks Statistik.

Erfaren erhvervsmand skal sikre global skalering af grøn frontrunner

Prisbelønnede Lyras A/S, som har udviklet verdens grønneste pasteurisering, har sikret sig den erfarne erhvervsmand Martin Bøge Mikkelsen som formand for sin bestyrelse. Den nye bestyrelsesformand kommer med ledelseserfaring fra højeste niveau som koncerndirektør og direktionsmedlem i den nordiske forsikringskoncern Tryg. Han sidder i dag som bestyrelsesformand hos Parent ApS og IoT Denmark A/S samt formand for Interforce Region Hovedstaden. Derudover sidder han på flere bestyrelsesposter.

- Lyras’ energivenlige pasteuriseringsløsninger har et meget stort, globalt potentiale. Jeg er ikke i tvivl om, at vi om kort tid har set international lønsom vækst på alle parametre i virksomheden. Jeg skal sikre en professionalisering af virksomheden, så vi bygger et solidt skelet, som kan vokse både hurtigt og sikkert, nu hvor ordrerne begynder at rulle ind, siger Martin Bøge Mikkelsen.

Ud over virksomhedens store potentiale har han valgt Lyras ud fra den store betydning, virksomhedens bæredygtige teknologi kan få for klimaet:

- Lyras’ teknologi sparer store mængder af energi og vand i forbindelse med pasteurisering. Ved at hjælpe dem med at vækste, gør jeg mit for at vende den katastrofale klimaudvikling. Jeg vil meget gerne tage min del af ansvaret for, at vi kan aflevere vores klode i sundere tilstand til vores børn og børnebørn. Med det unødvendigt store ressourceforbrug, vi har i dag, trækker vi jo over på vores ressourcer allerede fra midsommer, selvom der eksisterer bedre og mindre energikrævende teknologi, forklarer den ny bestyrelsesformand.

Lyras’ banebrydende teknologi uskadeliggør bakterier og sporer i råmælk og andre væsker med UV-lys. Teknikken er langt mindre energikrævende end traditionel pasteurisering, da mælken med den ikke længere behøver at bliver varmet op og kølet ned for at uskadeliggøre bakterier.

Den nye teknik benytter et lysfilter, der kun lader en bestemt bølgelængde af UV-lys passere. Væsken ledes forbi dette lys i en kontrolleret bevægelse, så alle bakterier og sporer inaktiveres effektivt. Den skånsomme behandling betyder, at fødevaren beholder sine naturlige egenskaber og struktur, da opvarmning undgås. Teknologien kan bruges på de fleste flydende fødevarer, blandt andet mælk, juice, øl og vin.

Lotteri-ledelse vil donere mere til landbrugets samfundskontakt

Landbrugslotteriet giver i år 7,5 millioner kroner til almennyttige formål – herunder til landbrugets samfundskontakt. De helt store modtagere er Åbent Landbrug, skolekontakten, 4H’s madskoler og Spor/På sporet af Danmark.

Lotteriets ledelse vil de kommende år investere for på sigt at opnå et stigende overskud og dermed også større tilskud. Det skriver Landbrugslotteriet i en pressemeddelelse.

To tredjedele af Landbrugslotteriets overskud fordeles af Landbrug & Fødevarer, mens resten disponeres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Justitsministeriet.

Pengene skal især bruges til »at formidle viden om det konventionelle og økologiske landbrug, herunder at gøre denne viden tilgængelig for almenheden«, som det hedder i Landbrugslotteriets formålsparagraf.

Biologer mangler sædgåsehoveder

Aarhus Universitet og Danmarks Jægerforbund har de seneste jagtsæsoner opfordret landets gåsejæger, som skyder sædgæs, til at indsende hoveder fra de skudte dyr. Biologerne har nemlig ønsket at kunne klarlægge fordelingen på de to underarter af fuglen – tundra- og tajgasædgæs. Indtil videre har biologerne dog ikke modtaget tilstrækkeligt med sædgådehoveder fra jægerne. Fuglen har de senere år været i tilbagegang på vore breddegrader, men er talrig på verdensplan, skriver Danmarks Jægerforbund på sin hjemmeside.

Skjern Enge kæmper videre

Skjern Enge var ikke med på Miljøministeriets  for nyligt offentliggjorte bruttoliste over mulige naturnationalparker i Danmark. Formanden for Nationalpark Skjern Å-udvalget, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard, kalder det ærgerligt, men vil se fremad.

Hans Østergaard peger på, at Nationalpark Skjern Å-udvalget i sin indstilling havde en række forbehold for eksempel i forhold til dyrevelfærd og naturnationalparkernes krav om helårsgræsning, og tilføjer:

- Nu kan vi se, at ministeriet også har haft betænkeligheder ved, om dyrevelfærden ville kunne opretholdes ved helårsgræsning i Skjern Enge, og derfor ikke har medtaget Skjern Enge på bruttolisten.

I bemærkningerne til Skjern Enge skriver Miljøministeriets fagfolk blandt andet:»...området vurderes ikke egnet til helårsgræsning, grundet risiko for vinteroversvømmelse.«
 Men i Miljøministeriets bemærkninger til Skjern Enge var der en anerkendelse af områdets unikke naturværdi - en naturværdi som Nationalpark Skjern Å-udvalget da også på sit seneste møde besluttede at arbejde videre med for at sætte nationalt og internationalt spotlys på.

- Vi bibeholder den formelle organisering af Nationalpark Skjern Å-udvalget som et paragraf 17, stk 4-særudvalg i hvert fald frem til konstitueringen efter kommunalvalget, og har bedt Nationalpark-sekretariatet om at bruge tiden frem til nytår på at undersøge de forskellige andre scenarier for at fremhæve Skjern Å med ådal og delta, siger Hans Østergaard.

Evalueringen af de eksisterende fem nationalparker, som skulle bane vej for oprettelsen af flere danske nationalparker, blev imidlertid midtvejs i udvalgets arbejde udskudt på ubestemt tid. Og i takt med, at det politiske fokus på Christiansborg var på oprettelsen af naturnationalparker, skiftede Nationalpark Skjern Å-udvalget også retning.

- Nu har Nationalpark Skjern Å-udvalget bedt Skjern Å-sekretariatet kigge på mulighederne i Skjern Enge. Det kunne for eksempel være at se på, om der i en dialog med Naturstyrelsen kan etableres gennemgående stier langs åen eller om det er en naturpark, vi skal gå efter at etablere, fortæller Hans Østergaard og tilføjer:

- Nationalpark-sekretariatet og -udvalget har gennem de seneste år indhentet en del viden om områdets helt særlige natur- og biodiversitetskvaliteter, og i Nationalpark Skjern Å-udvalget er vi indstillet på, at der skal komme noget ud af det arbejde. Kan det ikke blive på nationalt plan, skal vi måske kigge på at gøre noget lokalt, der kan understrege for omverdenen, at vi har en helt unik natur i området omkring Skjern Å.

Ny kundeportal klar til at lette arbejdsdagen for landmændene

Sagros nye kundeportal »Bedrift« skal gøre det lettere at samle lovpligtig dokumentation om arbejdsmiljø og miljøledelse. Samtidig kan den webbaserede løsning lette den daglige styring på bedriften.

Det seneste års tid har to af Sagros erfarne miljørådgivere, Trine Riis Jeppesen og Nina Laudal Jensen, sammen med digitaliseringskonsulent Rasmus Nielsen arbejdet på udviklingen af kundeportalen »Bedrift«, og nu er den klar til »at gå i luften« og vise sit værd.

- Vi kan tydeligt se, at de landmænd, vi rådgiver, har brug for en mere enkel og smart måde at indsamle lovpligtig dokumentation om arbejdsmiljø og miljøledelse på. I takt med at kravene til dokumentation stiger, stiger også behovet for gode løsninger, konstaterer miljørådgiver Trine Riis Jeppesen.

Mange oplever, at miljøledelse og arbejdsmiljø, herunder blandt andet APV og kemisk risikovurdering, er svært og tidskrævende at holde ajour. Der kan opstå tvivl om, hvilke forhold der skal registreres, og de mapper, man har stående et sted på bedriften, får man ikke lige ajourført i en travl hverdag.

Med »Bedrift« har udviklingsgruppen tilstræbt at gøre det lettere for landbrugskunderne at overholde registreringerne vedrørende arbejdsmiljø og miljøledelse ved hjælp af en enkel og overskuelig løsning, som kan bruges på både pc’en eller direkte i nu’et via mobilen. »Bedrift« er desuden i stand til at hente data direkte fra eksempelvis Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase (BMD).

Læs også