Firs år i fuldt firspring

Tidligere minister, kammerherre, hofjægermester Bernt Johan Collet fylder 80 år den 23. november.

På hans fødselsdag kører 70.000 juletræer afsted fra hans ejendom, Lundbygaard Gods, til 17 europæiske lande; næsten 1 million træer bliver det til i år.

Bernt Johan Collet står fortsat i spidsen for familieselskaberne Lundbygaard og handelsselskabet Arbodania. Collets karriere strækker sig fra at være landbrugsmedhjælper til som politiker at have haft møde med den tidligere, amerikanske præsident Clinton.

Han var forsvarsminister i Regeringen Poul Schlüter III 1987-88 og primus motor ved etableringen af sit hjertebarn, tænketanken Cepos, i 2004 samt indtil 2012 bestyrelsesformand for denne.

Hans tillidsposter har favnet bredt. Under stort postyr iværksatte han som forstander på Herlufsholm Kostskole et rektorskifte. Derefter reorganiserede han Civiløkonomforeningen, og blev formand for Nordisk Civiløkonomforening og verdenspræsident for økonomerne.

Collet har i 52 år været gift med psykolog, phil. cand. Catharina Collet, og de har tre børn og syv børnebørn.

Læs også