72 milliarder kg mælk blev handlet i verden i 2019

Den europæiske forening for handel med mælkeprodukter, Eucolait er for kort tid siden kommet med sin opgørelse af verdenshandlen med mælkeprodukter. Det opyser LDM i sit ugebrev, hvor man citerer airy Industry Newsletters omtale. Her lyder det, at handlen med mælkeprodukter i 2019 steget med fire procent procent til i alt cirka 72 milliarder kg mælkeækvivalenter. EU står for hovedparten på godt 22 milliarder kg skarpt forfulgt af New Zealand med godt 20 milliarder kg. USA’s andel er faldet på grund af handelskrisen med Kina og udgjorde i 2019 knap 13 milliarder kg. 

Den samlede værdi af de handlede produkter er opgjort til 53,6 milliarder dollar svarende til 4,94 kroner pr kg medgået mælk ved aktuel valutakurs. Arla Foods omsætning er i gennemsnit på 5,72 kroner pr kg indvejet mælk, lyder det fra LDM.

Læs også