Jubilæer hos Fjordland

Anders Lehnhardt.

Den 1. marts kunne Lars Bülow Skovborg fejre 35-års jubilæum som planterådgiver hos Fjordland.

Igennem en årrække har Lars blandt andet været en af de bærende kræfter inden for Økologi på kontoret i Thisted.

Den 1. februar kunne Anders Lehnhardt fejre 10-års jubilæum som miljø- og oplandskonsulent hos Fjordland.

Anders startede med at arbejde med miljøgodkendelser og miljøansøgninger, men var som en af de første, i 2017, med i oplandsarbejdet. Anders var derfor involveret i et pilotprojekt omhandlende opland og var med til at sende de første ansøgninger ind i 2018.

Anders arbejder stadig som oplandskonsulent.

Læs også