Arla udvider i Nr. Vium

Arla vil nu igen udvide sit store proteinanlæg i Nr. Vium i Vestjylland.

Fabrikken skal have tilføjet yderligere 4.000 kvadratmeter grundplan, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Planen er betinget af, at Ringkøbing-Skjern Kommune godkender byggeansøgningen.

- Alle vores nuværende produktionslinjer er fuldt udnyttet. Udvidelsen i Nr. Vium er en del af Arlas strategi frem til 2026. Når bygningen står færdig om halvandet år, går vi i gang med at fylde den med de avancerede ultrafiltreringsanlæg, der gør, at vi kan producere 20 procent mere højkvalitets-protein, der bruges til blandt andet modermælkserstatning og sportsdrikke, siger Mogens Bøgh Pedersen, fabriksdirektør i Danmark Protein, der er den del af Arla Foods Ingredients, til dagbladet.

FirstFarms A/S belønner ledere med warrants

Den samlede ledelse i ind- og udland i FirstFarms bliver nu tilbudt warrants og dermed ret til på et tidspunkt at tegne aktier til en på forhånd aftalt kurs.

Det oplyser det børsnoterede, danske selskab i en meddelelse.

- FirstFarms’ bestyrelse ønsker med tilbuddet om warrants at belønne en ekstraordinær stor indsats, der blandt andet har ført til, at selskabet den 23. marts præsenterede 2021-regnskabet - det bedste siden børsnoteringen i 2006, skriver FirstFarms, der forleden præsenterede et resultat før skat i 2021 på 46 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 15 millioner kroner i forhold til 2020.

FirstFarms udsteder 108.000 stk. warrants, der hver giver ret til at tegne en aktie á 10 kroner i selskabet. Udnyttelseskursen for de tildelte warrants er 68,82 kroner pr. aktie á nominelt 10 kroner. De udstedte warrants er tildelt vederlagsfrit med 50.000 stk. til selskabets direktør og 58.000 stk. til andre ledere.

De udstedte warrants anslås at have en samlet markedsværdi på 2.761.560 kroner.

Ny aftale om restprodukt på plads

Landbrug & Fødevarer og Biogas Danmark har ifølge Landbrugsavisen indgået en aftale – en code of conduct –  om det omdiskuterede restprodukt mask og andre vegetabilske biprodukter.

Ifølge aftalen skal vegetabilske restprodukter såsom mask anvendes til fødevarer og foder, før det bruges til biomasse.

Landbrugsavisen skriver, at landmænd har krav på at få mulighed for at byde, når eksempelvis bryggerier sender restprodukter i udbud. Højestbydende vil få kontrakten, men i tilfælde af enslydende bud vil landmænd få forkøbsret.

Mask har givet anledning til konflikter mellem landmænd, bioselskaber og bryggerier, der alle kan bruge restproduktet i deres produktion.

Møde om økologisk foderforsyning

Med afsæt i den nuværende kritiske situation i Ukraine inviterer Landbrug & Fødevarer til orienteringsmøde om den aktuelle fodersituation for økologiske husdyrbedrifter.

Deltagerne på mødet vil blandt andet blive informeret om økologireglernes dispensationsmuligheder og få faglige input til en mere robust økologisk forsyning.

Orienteringsmødet holdes online onsdag den 30. marts kl. 13.00 - 14.30.

Det er nødvendigt med tilmelding – senest mandag den 28. marts. Få mere information på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

 

Læs også